irceo.net

تفاهم نامه بیمه مهندسان عضو نظام مهندسی خراسان رضوی با تامین اجتماعی کلید خورد.

تفاهم نامه بیمه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با سازمان تامین اجتماعی در اجرای بخشنامه شماره 670 حوزه فنی سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مصوبه شماره 543/201/967997 مورخ 18/03/ 90 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی) به منظور تعمیم پوشش بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و فراهم نمودن زمینه برخورداری این گروه از متقاضیان از مزایای قانون تامین اجتماعی در نشست مدیر کل سازمان تامین اجتماعی با ریاست سازمان شنبه 26 اسفندماه جاری در محل سازمان تامین اجتماعی استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی سازمانخراسان رضوی، در این نشست که مهندس سید محسن نظام خیرآبادی مدیر کل، مهندس جمشیدی کارشناس ارشد اداره فنی بیمه شدگان و عباس شبستری رئیس و کارشناس ارشد امور حقوقی اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان و دکتر زنده دلان عضو هیات مدیره ، مسعود شهرکی مدیر مالی سازمان حضور داشتند، مهندس کامران انعقاد این تفاهم نامه را فصل مشترکی در ارتباط اعضای سازمان با سازمان تامین اجتماعی دانست و فعالیت هر چه بیشتر در ارایه خدمات در این حوزه را برای مهندسان خواستار شد.

وی در ادامه از تلاش های دکتر زنده دلان عضو هیات مدیره سازمان در پیگیری امورات مربوط به این تفاهم نامه قدردانی و از اجرایی شدن این تفاهم نامه از فروردین ماه 97 خبر داد.

بر پایه این خبر  مشمولین این تفاهم نامه آن دسته از اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند که دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند و حداکثرسن آنان در تاریخ معرفی نامه در واحد اجرایی 50 سال تمام باشد