irceo.net

برگزاری نشست نهایی دومین همایش ملی نظارت کارگاهی با حضور رئیس شورای مرکزی و استاندار یزد

برگزاری نشست نهایی دومین همایش ملی نظارت کارگاهی با حضور رئیس شورای مرکزی و استاندار یزد
دومین همایش ملی نظارت کارگاهی امروز سه شنبه 25 اردیبهشت در یزد برگزار شد.
در این همایش افزون بر 400 نفر از مهندسان به همراه رئیس و اعضای شورای مرکزی، روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها و مسئولانی از وزارت راه و شهرسازی و مقامات استان حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در آغاز مراسم مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، ضمن خیر مقدم به ارائه گزارش فشرده ای از وضع جاری و عملکرد این سازمان پرداخت.
دکتر محمدرضا جواهری دبیر اجرایی شورای مرکزی نیز درباره زمینه ها و ضرورت های برگزاری همایش اول و دوم نظارت کارگاهی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد نتایج مباحث و کمیسیون های تخصصی این همایش بزودی جمع بندی و جهت تصویب نهایی به شورای مرکزی سازمان ارائه شود.
سخنران دیگر این همایش دکتر محمدرضا نقصان محمدی مدیر کل راه و شهرسازی یزد بود که ضمن تمجید از این اقدام سازمان و تشکر از حضور فعال مهندسان اظهار داشت: برای من مایه افتخار است که خود به عنوان عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان بتوانم در جهت به نتیجه رساندن این همایش همکاری کنم.
در ادامه همایش دکتر شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه وزارت راه وشهرسازی به تفصیل درباره نظارت کارگاهی و بازرسی ساختمان و تفاوت ها و تشابهات آنها  سخن گفت و دیدگاه های خود را درباره شرح وظایف مورد نظر برای ناظران کارگاهی تشریح کرد.
مهندس صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این همایش با اشاره به اینکه اکسیر اعتماد سرمایه مهمی سهمی برای خدمت به جامعه است اظهار داشت: ساخت و ساز مجاز قرین ساخت و ساز مقاوم و اصولی است و همه این موارد می تواند سرمایه های بزرگ سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب شود.
وی همچنین با اشاره به مشکل کم آبی استان یزد خواستار مشارکت فعال سازمان و اعضای آن در جهت دستیابی به راه حل های مناسب شد.
مهندس فرهمند معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد نیز که به نمایندگی از سوی شهردار سخن می گفت معماری اصیل یزد و آثار تاریخی و فرهنگی آن را سرمایه های ارزشمند این استان و سراسر کشور و جهان دانست.
وی تحقق نظارت کارگاهی را کمک موثری به احداث ساختمان های مناسب و مطلوب در عصر حاضر توصیف کرد که می تواند تداوم بخش آثار ماندگار گذشتگان باشد.
فرهمند همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان را بازوی نظام فنی و اجرایی  استان و شهرداری خواند.
سخنران محوری این مراسم، مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود که در آغاز سخن برای همه حاضران در جهت انجام عبادات در ماه مبارک رمضان آرزوی توفیق کرد. وی نظارت کارگاهی را اصلی مهم در حوزه مسائل فنی واجرایی توصیف کرد و آن را نه یک امر شخصی، بلکه یک امر کارشناسی و فنی است. مهندس رجبی اضافه کرد: نظام مهندسی ساختمان باید به آینده پرشکوه خود بیندیشد و همه ویژگی های یک سازمان نوین مهندسی را دارا باشد. سازمان باید از ظرفیت های بزرگ نظام فنی واجرایی حداکثر استفاده را ببرد.

رئیس شورای مرکزی با تشکر از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد که با تمام توان در جهت پیشبرد نظارت کارگاهی وارد عرصه شده است خواستار تداوم این حرکت تا رسیدن به نتایج نهایی شد. در ادامه این همایش دکتر محمدرضا جواهری دبیر همایش و دبیر اجرایی شورای مرکزی به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخت.