irceo.net

رئيس گروه تخصصی نقشه‌برداری و رئیس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی: گروه تخصصی نقشه‌برداری سه بند برای تصویب در اجلاس بیست‌ویکم را مطرح کرد

«علی طوماری» رئيس گروه تخصصی نقشه‌برداری و رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی درباره گروه تخصصی نقشه‌برداری در ساختمان نظام مهندسی برگزار شد، گفت: پیش از هر اجلاسی گروه‌های تخصصی، جلساتی تشکیل می‌دهند و به بحث و بررسی درباره عملکرد خود در سالی که گذشت می‌پردازند. 
او ادامه داد: در این جلسات هم‌چنین مشکلات، انتقادات و پیشنهادات اعضای گروه مطرح و بررسی می‌شود و در صورت توافق و تصویب هیأت عمومی در قطعنامه درج شود. 
رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در این جلسه در نتیجه اطلاع از عملکرد استان‌ها، درباره مشکلاتشان به بحث و بررسی پرداختیم. هم‌چنین درباره کارکردهای گروه تخصصی شورای مرکزی پیشنهادات مفیدی دریافت شد.
طوماری در پایان گفت: در این گروه سه بند را برای درج در قطعنامه پایانی اجلاس بیست‌ویکم آماده کرده‌ایم تا به هیأت عمومی ارائه کنیم.