irceo.net

مهدی اسحقی نژاد: همدلی بین سازمانی؛ کلیدی برای حل مسائل است

«مهدی اسحقی نژاد» نماینده ادارهکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی گفت: امیدواریم  با ایجاد همدلی بین سازمان نظام مهندسی ووزارتراه و تاثیر آن در جامعه ، بتوانیم شاهد گام‌های مهم و بزرگی در راستای حل مسائلفنی کشور باشیم.

وی با بیان مطلب فوق اظهار کرد:تا این لحظه مباحث پرباری در این اجلاس مطرح شده است، تا بتوانیم با همفکری وایجاد اشتغال برای قشر عظیم مهندسان که پتانسیل‌های مهم کشور تلقی می‌شوند، گامیمثبت برداریم.

استحقی نژاد افزود: در واقع،ایجاد اشتغال در شرایط کنونی که در مرحله اقتصاد مقاومتی قرار داریم، می‌تواندبسیار تاثیرگذار باشد و اثرات مثبت خود را به جای بگذارد.

نماینده اداره کل راه و شهرسازیاستان آذربایجان شرقی افزود: تمام مسائل مطرح شده در چارچوب قانون هستند و مسائلموجود به برداشت‌های متفاوت از نفس قانون بر می‌گردد که می‌تواند با ایجاد همدلی،هم شاهد منفعت جامعه مهندسان و هم منفعت ساختمان‌سازی بود که درنهایت نفع اصلی آنرا جامعه عمومی کشور خواهد برد.

اسحقی نژاد حضور ارکان سازماننظام مهندسی ساختمان کشور و مسئولان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در این اجلاس رااز نقاط قوت آن عنوان کرد و گفت: گردهمایی و نشست‌هایی با این کیفیت که اعضای یکجامعه حرفه ای مرتبط را در کنار هم جمع می‌کند، می‌تواند به حل مسائل موجود این حوزه کمک شایانی کند.