irceo.net

تدوین طرح تاسیس مرکز نوآوری سازمان نظام مهندسی ساختمان


با هدف پیگیری مراحل اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور که در راستای توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش بنیان حوزه ساختمان، در اجلاس 21 به امضای طرفین رسید، روز دوشنبه بیستم شهریور نشست مشترکی در دفتر کار رئیس شورای مرکزی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در ابتدای نشست مهندس طاهری اصل رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی گزارشی از پیشرفت روند اجرایی سازی مفاد تفاهم نامه را بیان کرد و حمایت و تشویق ایده های کارآفرین در حوزه ساخت و ساز، همراه با شتابدهی روند تجاری سازی آنها و حمایت از شکل گیری و ارتقای شرکت های دانش بنیان در این حوزه را از مهمترین اهداف آن ذکر کرد. 
در این گزارش از تشکیل مرکز نوآوری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با ماموریت مدیریت و همکاری در برگزاری رویدادهای کارآفرینانه و ایجاد تسهیلات شبکه های تخصصی برای  استقرار شرکت های استارتاپی و پویا سخن به میان آمده است.
مهندس رجبی نیز در سخنان خود با ابراز خرسندی از مراحل اجرایی تفاهم نامه یاد شده، نقش شورای مرکزی را سیاستگزاری و جهت دهی اینگونه طرح ها توصیف کرد و گفت: ما از هرگونه نوآوری در صنعت ساختمان و تحکیم مبانی تولید ساختمان مقاوم، ساختمان سبز و ساختمان هوشمند استقبال می کنیم.
مهندس رجبی ظرفیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها را برای همکاری در پیاده سازی مفاد تفاهم نامه منعقده و مشارکت در راه اندازی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حوزه ساخت و ساز بسیار خوب توصیف کرد و صندوق مشترک را جایگاه مناسبی برای توسعه  این فعالیت ها اعلام نمود.
در این نشست نمایندگان حوزه علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تجمیع 120 رشته صنعتی در صنعت ساختمان و فعال بودن 90 درصد اشتغال کشور در بنگاه های اقتصادی و کارآفرینی کوچک و متوسط که با حداقل سرمایه گذاری صورت می گیرد، آمادگی خود را برای همکاری های بیشتر در توسعه دانش فنی شرکت های دانش بنیان حوزه خدمات مهندسی ساختمان ابراز داشتند.