irceo.net

جشنواره، زبان مفاهمه بین نشریات تخصصی سازمان

دکتر وکیلی عضو هیئت نظارت بر مطبوعات مجلس شورای اسلامی که در مراسم برگزاری اولین جشنواره ملی نشریات تخصصی ساختمان کشور سخن می گفت: ضرورت صرف وقت برای ساختن جامعه را در جهت نیل به اهداف توسعه یاد آور شد و گفت: فربه سازی دولت مشکلی از مردم حل نمی کند و لازم است با بهسازی هویت های سازمانی که هرکدام بخشی از جامعه را نمایندگی می کنند وظیفه خود را به انجام برسانیم.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، وی سازمان نظام مهندسی ساختمان را  مجموعه ای مردم نهاد توصیف کرد که با پویش و پاینده سازی اینگونه نهادها گام های موثری به سوی توسعه برداشته می شود. 
وی فروغ رسانه های تخصصی و فضای رسانه ای را زمینه ساز توسعه پرفروغ  اجتماعی خواند.
دکتر وکیلی گفت: در دنیای جدید به جای ماهیت قدرت، تلقی و ذهنیت و پذیرش جامعه از قدرت است که زمینه ساز توازن بخشی کار کرد آن است.
نماینده مردم در خانه ملت قدرت غربالگری و نظارت رسانه های تخصصی بر عملکرد سازمان های  متبوعه را بسیار فراتر از یک رسانه معمولی دانست و خواستار برنامه ریزی عمیق برای تحقق جریان دوطرفه اطلاعات و ارتباطات به کمک این نشریات  شد.
دکتر وکیلی جشنواره را برقراری زبان مفاهمه بین نشریات تخصصی برای کمک به تحرک و پویایی سازمان روی ریل توسعه توصیف کرد و گفت: قدرت سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاثیرگذاری آن با پشتوانه افکار عمومی و اعتماد مردمی حاصل می شود که ثمره کار نشریات تخصصی است.
پس از پایان سخنان دکتر وکیلی، بیانیه مشترک هیئت اجرایی و هیئت داوران جشنواره قرائت و به برگزیدگان، لوح تقدیر همراه با تندیس جشنواره اعطا شد.