irceo.net

بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی روستایی استان زنجان بر روی گسل قرار دارند

جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن با حضور مهندس علیزمانی مشاور حوزه امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور و دکتر نصیرا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ، به گفته مدیرکل بنیاد مسکن، در سطح استان زنجان ۹۱ هزار و ۲۶۵ واحد مسکونی روستایی شناسایی شده است که می‌توان گفت تاکنون بیش از  نیمی از واحدهای مسکونی روستایی استان معادل ۵۲ درصد در مقابل زلزله مقاوم‌سازی شده‌اند .
صنعتی منفرد با اشاره به اینکه با توجه به آنالیزهای انجام شده، ۱۵۳ روستا در استان زنجان روی گسل است، اظهار کرد: بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی نیز در این روستاها بر روی گسل قرار دارند که از این تعداد تقریبا ۵ هزار و ۲۵۹ واحد مسکونی که ۲۸ درصد واحدها را شامل می‌شود، مقاوم سازی شده‌اند.
در ادامه دکتر نصیرا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان خاطر نشان کرد: با عملیاتی نمودن آئین نامه های نظام مهندسی به صورت صد درصدی، می توان به اهداف کارگروه تامین مسکن و ساخت و سازهای مقاوم دست یافت.
در ادامه مهندس علیزمانی مشاور حوزه امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: ساخت سازه‌های مقاوم در برابر تهدیدات و عوامل طبیعی یکی از مؤلفه‌های مهم به شمار می آید.
وی اظهار کرد:تامین مصالح در فرایند بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی سیل و زلزله همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و منجر به تحمیل هزینه‌های زیادی در فرایند بازسازی می‌شود، از همین رو باید به استفاده از مصالح استاندارد و و تضمین کیفیت ساختمان‌های ساخته شده اهمیت ویژه ای داد.