irceo.net

آموزش مهندسان بر اساس راهبرد آموزش مستمر

کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات شورای مرکزی روز 97/10/18 تشکیل جلسه داد تا مراحل پایانی بررسی سرفصلهای آموزشی رشته های تخصصی سازمان را پیگیری کند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، مهندس جعفر زارع دبیر این کمیسیون در تشریح محورهای کاری کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات در جلسات اخیر آن گفت:باتوجه به توسعه ای که امروزه در صنعت ساختمان شاهد هستیم ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه نامه های آموزشی احساس شد.از سال گذشته بررسی شیوه نامه ها در دستورکار وزارتخانه و کمیسیون آموزش شورای مرکزی قرار گرفت که شامل "شیوه نامه تمدید،صدور و ارتقای پایه" ، " شیوه نامه اعطای صلاحیت آموزشی" و " شیوه نامه مجوز مجریان آموزش" می باشد.شیوه نامه "تمدید،صدور و ارتقای پایه" چندی پیش از طرف وزارتخانه نهایی شد و به سازمان های نظام مهندسی استان ها ابلاغ گردید.دو شیوه نامه دیگر هم بزودی نهایی می شود. در ادامه شیوه نامه عناوین دوره های آموزشی که مهندسان در بدو ورود به حرفه و زمان تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی شان و همچنین جهت ارتقاء پایه بایستی بگذرانند و جنبه بازآموزی و آموزشی داشته باشد، در دست بررسی است.
به گفته وی برای هر هفت رشته مهندسی دوره هایی پیش بینی و بررسی شده است که عناوین این دوره های آموزشی و سرفصل های آن ها در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات سازمان های استان ها هم اخذ شد. جلسات مشترکی بین کمیسیون آموزش و نمایندگان گروه های تخصصی در شورای مرکزی برگزار شد و این عناوین مورد بازنگری قرار گرفت و آسیب شناسی اولیه اتفاق افتاد.
مهندس جعفر زارع افزود:با تصویب برنامه ای که قبلاً توسط کمیسیون آموزش،پژوهش،آزمون و انتشارات شورای مرکزی تحت عنوان راهبرد آموزش مستمر به مهندسان به وزارتخانه ارائه شده بود،دوره های آموزشی برای صلاحیت های مختلف و در پایه های مختلف هم به شکل الزامی و هم به شکل اختیاری تعریف و تبیین شده است.در جلسات مشترکی که بین گروه های تخصصی و کمیسیون آموزش برگزار شد، این سرفصل ها کاملاً بررسی شده و درحال جمع بندی و پالایش نهایی این عناوین هستیم که به زودی در قالب یک بسته و در یک فرمت مشخص به دفتر مقررات ملی ارائه می شود.در این راستا هم جلسه ای در یکی دو هفته آینده با دفتر مقررات ملی برگزار خواهیم کرد و نقطه نظرات سازمان نظام مهندسی به آن دفتر ارائه خواهد شد.
دبیر کمیسیون با اشاره به اینکه صنعت ساختمان رو به رشد است و فناوری های نوین در این صنعت ارائه و بررسی می شود اظهار داشت: بازنگری در این دوره ها ضرورت دارد و در شیوه نامه آموزشی، اعلام و ابلاغ شده که دوره ها در هر زمان از طرف دفتر مقررات ملی یا شورای مرکزی ممکن است بازنگری شود و به سازمان های استان ها برای اینکه مهندسان در این دوره ها شرکت کنند ابلاغ می شود.
دکتر دلخواه دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: خوشبختانه تعامل خوب و اثربحشی بین مجموعه وزارت راه و شهرسازی وکمیسیون آموزش وجود دارد.بحث دوره های آموزشی مستمر و آموزش جامع از مواردی بود که از اوایل شکل گیری کمیسیون آموزش در دستور کار قرار گرفته و دوستان ما در این فضا کار کارشناسی انجام داده اند.باید دوره هایی که برگزار می شود با افراد و مهندسینی که در حوزه تخصصی خودشان به عرصه کار حرفه ای و نظام مهندسی وارد می شوند تناسب داشته باشد و مسلماً اگر ما این دوره ها را متناسب با آن عزیزان قرار دهیم، اثربخشی آن بیشتر است.طبیعی است که دانشجویان ما تا زمانی که در دانشگاه هستند با مباحث تئوری آشنا می شوند ولی با مباحث مربوط به مهارت و حرفه کمتر آشنا می شوند.وظیفه ای که به عهده ماست تأکید روی آموزش حرفه ای و مهارتی عزیزانی است که پا به عرصه کار تخصصی گذاشتند و نیاز اولیه آنها در مباحث آموزش حرفه ای بیشتر است.کاری که کمیسیون اخیراً انجام داده جلسات کارشناسی با کارگروه ها و گروه های اصلی محتلف بود.ارائه نقطه نظرات آن ها و آسیب شناسی مواردی که در دوره های قبلی مطرح شده است، از نکات مهمی است که مدنظر قرار گرفت و حتی در مورد عناوین و سرفصل هایی هم که ارائه می شد وارد بحث تخصصی شدیم.شاید اولین مواردی که بررسی شده این بود که چه عناوینی در دوره های مختلف اعم از "بدو ورود" ، "سه به دو" و " دو به یک" مطرح می شود. عناوین مباحث و تعداد ساعت هایی که مد نظر بود از جمله نکاتی است که مورد ارزیابی قرار گرفته و به نظر می رسد که ما در جلسه ای که با وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم نقطه نظرات تخصصی که از کارگروه های مختلف گرفنه شده و در کمیسیون آموزش مورد تصویب و پیشنهاد قرار گرفته است تأثیر گذار باشد.
دکتر سرافراز عضو دیگر کمیسیون نیز با اشاره به سابقه موضوع در قطعنامه اجلاس هیئت عمومی  اظهار داشت در یکی از بندهای قطعنامه، برنامه جامع آموزش مستمر برای سازمان نظام مهندسی پیش بینی شد که برای رشته های مختلف در زمانهای مختلف دانش تازه ای را درختیار مهندسین قرار دهند.این بحث تدوین و به روزرسانی سرفصل ها هم بخشی از آن آموزش مستمر است.در واقع برنامه ریزی خواهد شد که بگوییم در هر درسی یا هر عنوانی چه مطالبی در آن گنجانده و به مهندسین انتقال داده شود تا نیازهای کاری آنها را رفع کنیم و در دوران کاری با مشکل روبرو نشوند و به ساختمان های ایمن و با کیفیت مطلوب دست پیدا کنیم.در بحث آموزشی ما بخش ها و مطالب را دسته بندی می کنیم.اینها یکسری آموزش های تخصصی هستند که در خصوص دانش مهندسی که خاص یک رشته است مطالب گفته می شود.یکسری مطالب مربوط به بحث های حرفه ای مثل حقوق مهندسی،اخلاق مهندسی و بحث های بیمه است که مهندسین با آن سر و کار دارند و بین رشته ها مشترک است و بستگی به رشته خاص ندارد.یکسری صلاحیت ها و دانش هایی هم مهندسان در جامعه امروز باید داشته باشند که تحت عنوان دانش های عمومی مطرح می شود تا بتوانند از توانایی های مهندسی شان بیشتر استفاده کنند و بتوانند یک کار گروهی را پیش ببرند و به نتیجه مطلوب برسانند یا چگونه با کارفرماها و مردم ارتباط برقرار کنند و کار مردم را راه بیاندازند.ممکن است برای صادرات خدمات مهندسی نیاز داشته باشند که زبان های خارجی را فرا بگیرند یا آموزش های تکمیلی را بگذرانند.این بخش ها تحت عنوان قابلیت ها یا توانمندی های عمومی است که مهندسین باید داشته باشند.ما روی این بخش ها هم تأکید کرده و عناوین عمومی اضافه کرده ایم.کل این بحث ها تحت عنوان " بسته آموزش مستمر" تدوین می شود و پس از بازنگری این دوره ها به وزارتخانه و هیئت عمومی ارائه می دهیم.