irceo.net

آموزش ویدئو کنفرانسلطفا از طریق لینک های زیر نرم افزار های آن را دانلود و نصب نمائید:

دانلود adobe برای IE

دانلود adobe برای chrome 

دانلود رفع ایراد فونت فارسی در IE

دانلود  key persian 

دانلود ac_addin_win_980_387


راهنمای نصب ویدئو کنفرانس