irceo.net

بررسی ویرایش نهایی پروپوزال ساختمان سبز در کمیسیون انرژی شورای مرکزی

بررسی ویرایش نهایی پروپوزال ساختمان سبز در کمیسیون انرژی شورای مرکزی
 ویرایش نهایی پروپوزال ساختمان سبز ارائه شده از سوی دانشگاه شیراز محور اصلی مذاکرات اعضای کمیسیون انرژی شورای مرکزی در تاریخ سه شنبه ۱۶ بهمن بود که طی آن روند اجرایی و نحوه رتبه بندی و چگونگی مدلسازی ساختمان های سبز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی بررسی رزومه مدرسان حوزه انرژی و انطباق آنها با شرایط مورد نظر دفتر مقررات ملی دیگر دستور کار کمیته انرژی بود که مقرر شد طی نامه‌ای به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سه تقاضای اصلی مطرح گردد:
 این موارد شامل استعلام در مورد شرایط جدید مدرسین دوره های آموزشی انرژی، تعیین تعداد کل نظرات قابل ثبت نام از هر منطقه و استان و بالاخره اعلام نظر درمورد سرفصل های پیشنهادی دروس و نظارت بر ثبت نام‌ها بود. در مورد برگزاری همایش انرژی نیز که اخیراً در اصفهان برگزار شده قرار شده علاوه بر طرح و بحث در نشست آینده کمیته انرژی جمع بندی نتایج در شماره آینده فصلنامه درج گردد