irceo.net

رایزنی درباره مصرف بهینه انرژی در دیدار رئیس شورای مرکزی و معاون وزیر کشور

رایزنی درباره مصرف بهینه انرژی در دیدار رئیس شورای مرکزی و معاون وزیر کشور

به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی مهندس رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به همراه مهندس طاهری رییس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی با دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این دیدار درباره مباحث بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و ساخت ساختمانهای سبز و چگونگی اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان بالاخص مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان  مذاکره و تبادل نظر شد.
 چگونگی برندسازی ساختمانها بر اساس کیفیت و رتبه بندی ساختمانها بر اساس بهره گیری از مصالح استاندارد ، رعایت اصول ساختمان سبز و بهینه سازی و بازیافت مصرف آب و انرژی در ساختمان از دیگر محورهای این مذاکرات بود.
طرفین همچنین درخصوص انعقاد تفاهم نامه 5 جانبه  بین وزارت خانه های کشور، راه و شهرسازی ، نیرو ، نفت و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اجرای صحیح مفاد ۳۸و ۴۴قانون برنامه  ششم توسعه و نیز قانون توسعه آب شرب شهری و روستایی و سایر قوانین مرتبط هماهنگی نمودند.