irceo.net

نشست مشترک رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و هیئت رئیسه شورای مرکزی

نشست مشترک رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و هیئت رئیسه شورای مرکزی 

رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور روز ۲۲ خرداد در سالن جلسات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گرد آمدند و مهمترین موضوعاتی را که در قطعنامه اجلاس آینده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی گنجانده میشود ، به بحث و بررسی گذاشتند.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مواردی چون تعرفه خدمات مهندسی ، شناسنامه فنی و ملکی، و شناسه ملی و اشکالات حقوقی مربوط به آن را مطرح و قرار شد مورد اخیر در نشست مشترکی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
رئیسان نظام مهندسی ساختمان همچنین در خصوص دفاتر مهندسی،نظارت عالیه و اجرای نظارت و ساز و کارهای اجرایی آن به گفتگو پرداختند و مقرر شد کارگروه‌هایی در این ارتباط تعیین و پیگیر موضوع شوند.
 مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی که پیش از این در کارگروه های مختلف به بحث گذاشته شده بود، در این جلسه جمع‌بندی و در آینده نزدیک متن نهایی تنظیم خواهد شد.
حاضران همچنین درباره کمک به مناطق سیل زده و ارائه خدمات مهندسی رایگان به این مناطق مواردی را عنوان کردند و قرار شد پیشنهاد ها جمع بندی  و به وزارت راه و شهرسازی ارسال و مورد عمل قرار گیرد.
مهندس فرج الله رجبی در نشست روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها با تاکید بر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در حوزه کاری آنان خواستار محدودیت حساب های سازمان ها و پرهیز از تداخل امور مالی فردی و سازمانی در استانها شد.