irceo.net

استانهای تهران، اصفهان و فارس، محل استقرار دبیرخانه های چهار کارگروه جدید شورای مرکزی

استانهای تهران، اصفهان و فارس،  محل استقرار دبیرخانه های چهار کارگروه  جدید شورای مرکزی 

کمیسیون نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی روز سه شنبه ۲۸ خرداد در محل این شورا تشکیل جلسه داد.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این نشست نمایندگان کارگروه‌هایی از استان‌های تهران، اصفهان و فارس حضور یافتند و با توجه به جلسات قبلی و دستور کار ارائه شده نتیجه تحقیقات و فعالیت خود را ارائه دادند.
 اعضای کمیسیون پس از بررسی موارد اعلام شده ، آنها را جمع بندی کرده جهت اظهار نظر نهایی به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال کردند .
عناوین این کارگروه ها عبارتند از:
¤ کارگروه روش اجرایی آزمایشگاه های ساخت و نصب سازه های فولادی ساختمانی که دبیرخانه آن در استان اصفهان مستقر می‌شود
¤ کارگروه دیگر به عنوان نظام نامه مطالعات صحرایی و آزمایش های ژئوتکنیک که دبیرخانه آن در استان تهران مستقر می گردد.
¤کارگروه نظامنامه گودبرداری از استان تهران دعوت شده و دبیرخانه آن در استان تهران خواهد بود
¤ و بالاخره کارگروه نظامنامه خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت بتن و میلگرد که از استان فارس دعوت شده‌اند و دبیرخانه آن در این سازمان مستقر می شود.