irceo.net

برنامه ریزی فعالیت های مشترک رفاهی، فرهنگی و ورزشی اصفهان و خراسان رضوی


برنامه ریزی فعالیت های مشترک رفاهی، فرهنگی و ورزشی اصفهان و خراسان رضوی 

 نشست مشترک اعضای کمیسیون رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با تنی چند از اعضای هیات مدیره و کمیسیون رفاهی استان خراسان رضوی با هدف امکان سنجی استفاده از پتانسیل های رفاهی دو استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، 
در این دیدار، فراهم نمودن بستر مناسب در زمینه هاى مختلف از جمله رفاهی، تفریحی، اقامتی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین ضمن اعلام توانمندى ها و تشریح سوابق همکاری، بر تعامل بیشتر در رابطه با مباحث اقامتی، برگزاری بازدیدهای علمی و فنی، یکپارچه سازی ارائه خدمات رفاهی مانند بیمه ها و پتانسیل های سرمایه گذاری حوزه فرهنگی و رفاهی تاکید نمودند.