irceo.net

برگزاری دوره آشنایی مهندسین ناظر با مسائل حقوقی و گزارش نویسی در بوشهر

برگزاری دوره آشنایی مهندسین ناظر با مسائل حقوقی و گزارش نویسی در بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با هدف  آموزش و آشنائی ناظرین عضو سازمان با مسائل حقوقی و انتظامی و موارد مرتبط با آن، روز پنج شنبه  ۱۷ مرداد ، دوره آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری و انتظامی مهندسین ناظر و اهمیت گزارش نویسی ،در سالن مجتمع فرهنگی هنری نهم دی بوشهر برگزار گردید. 
در ابتدای دوره مهندس سنائی دشتی رئیس سازمان درخصوص اهداف هیئت مدیره سازمان برای آموزش اعضای سازمان مطالبی بیان کرد. پس از آن دوره آموزشی با موضوع فوق توسط دکتر  محمدیان مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی برگزار شد .
در ادامه دوره نیز جلسه پرسش و پاسخ در جهت رفع ابهامات و پاسخگوئی به سوالات مطرح شده توسط شرکت کنندگان در همان مکان برگزار گردید.