irceo.net

نرم افزار طراحی نقشه گاز به کمک مهندسان ناظر می آید


نرم افزار طراحی نقشه گاز به کمک مهندسان ناظر می آید

گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز دوشنبه یازدهم شهریور تشکیل جلسه داد و به بررسی نرم افزار طراحی پیشنهادی یک شرکت تولیدی پرداخت.

مهندس مصطفوی رئیس گروه تخصصی مکانیک در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی با اعلام این خبر افزود: به کمک این نرم افزار، مهندسان طراح و ناظر گاز می توانند نقشه های مربوطه را تهیه و مورد استناد قرار دهند.. تاکنون این نقشه ها توسط مجریان تهیه می شد که از این پس نرم افزار یاد شده به کمک ناظرین گاز خواهد آمد .به گفته وی این نرم‌افزار قابلیت آن را دارد که در صورت هرگونه اشتباه در طراحی، بلافاصله مورد اشکال، مشخص و در جهت رفع مشکل اقدام گردد. انتظار می رود این نرم افزار در صورت تایید ، از سوی صندوق مشترک خریداری و در اختیار سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها قرار داده شود.

 مهندس مصطفوی گفت: از نظر قانون، کار طراحی نقشه گاز بر عهده مهندسان طراح و ناظر بوده که تا به حال به دلایل مختلف این کار توسط مجریان گاز صورت گرفته است. 

بحث و بررسی در مورد نحوه اعمال مفاد نامه دریافتی از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان بخش بعدی مذاکرات این نشست بود که مقرر شد نامه یاد شده برای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها ارسال و بر اساس مفاد آن در استانها اقدام صورت گیرد.