irceo.net

برگزاری مسابقات قهرماني شناي مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

برگزاری مسابقات قهرماني شناي مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان مسابقات قهرماني شناي مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان روز ۲۰ مهر  برگزار شد.
 در اين مسابقات چهل نفر از اعضاي سازمان و در پنج رده سني در رشته هاي پروانه، کرال پشت و قورباغه بصورت انفرادي و بدون در نظر گرفتن رده سني با هم به رقابت پرداختند. 
در پايان ضمن ثبت رکورد هاي بدست آمده، از شرکت کنندگان با اعطاي مدال يادبود و لوح تقدير قدرداني شد.