irceo.net

تعیین تعرفه خدمات مهندسی اولویت برنامه های اجرایی سازمان

تعیین تعرفه خدمات مهندسی اولویت  برنامه های اجرایی سازمان

مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در دیدار مهندسان مشاور شهریگ و مدیر پروژه تدوین تعرفه خدمات مهندسی، ضمن تاکید بر لزوم تسریع در جمع‌بندی مطالعات انجام شده برای ارائه آن به وزارت راه و شهرسازی، یادآور شد :  شورای مرکزی با جدیت ،  تلاش خود را معطوف به جمع بندی و ارائه تعرفه خدمات مهندسی برای سال ۹۹ نماید. 
خرم ابراز امیدواری کرد در جلسه اسفند ماه شورای مرکزی تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ ارائه و به تصویب این شورا برسد.