irceo.net

جهان همواره در حال تغییر و تحول است

سالروز درگذشت هموطنان عزیزمان در زلزله مناطق طارم، رودبار و منجیل را گرامی می‌داریم.

انسان در طول تاریخ برای دستیابی به امنیت و آسایش و حفاظت از خود در برابر خطرات طبیعی و انسانی (زلزله، سیل، آلودگی محیط زیست و آتش سوزی و ...) همواره به دنبال ایجاد و راهکارهای مناسب برای محیط پیرامون خود بوده است.

موضوع ایمنی در برابر خطرات زلزله با ایجاد ضوابط و استراتژی ها و راهکارهای مناسب در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری و طراحی ساختمان ها امکان پذیر است.

با ساماندهی و مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط فنی می توان میزان ویرانی و خسارات وارده را به مقدار قابل توجهی کاهش داد و با ایجاد فضای مناسبی برای بالا بردن توان تخصصی جامعه علمی کشور، زمینه رشد فرهنگی و پیشرفت علمی در سطح داخلی و بین المللی را فراهم کرد.

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سالروز درگذشت هموطنان عزیزمان در زلزله مناطق طارم، رودبار و منجیل را گرامی می‌دارد. بی تردید با افزایش آگاهی عمومی و رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز و ایجاد زیر ساخت های لازم، در برابر سوانح و حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و آتش سوزی و ... می توانیم شاهد کاهش تلفات و خسارات جانی و مالی باشیم.