irceo.net

بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه طراحی معماری در اصفهان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه طراحی معماری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، مهندس غلامحسین عسکری عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور به همراه مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان، با حضور در محل برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در صلاحیت طراحی معماری از روند برگزاری آزمون و رعایت پروتکل های بهداشتی بازدید کرد.

آزمون ورود به حرفه مهندسان در صلاحیت معماری امروز 6-6-99 مطابق با دستور العمل های بهداشتی ابلاغی برگزار شد.

این آزمون در سایر صلاحیت ها 3 و 4 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.