irceo.net

رئیس سازمان نظام مهندسی فارس اعلام آمادگی کرد؛ ایجاد بستری برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان

رئیس سازمان نظام مهندسی فارس گفت: با توجه به تعامل مطلوب بین سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با سایر سازمان های مرتبط در امر سرمایه گذاری حوزه مسکن، این سازمان آمادگی خود را برای ایجاد بستری در جهت تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حیطه صنعت ساختمان اعلام می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان، به دنبال تقاضای تعدادی از فعالان اقتصادی حوزه صنعت ساختمان و با توجه به اینکه این حوزه سهم انکار ناپذیر در تولید فرصت‌های سرمایه گذاری، ایجاد ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد دارد، جلسه ای به منظور هم افزایی و همفکری در خصوص رفع موانع در جهت امور مربوط به سرمایه گذاری در بخش صنعت ساختمان و مسکن و همچنین اشتغالزایی، با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری فارس، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، رئیس انجمن انبوه سازان و مدیران و صاحب نظران بخش خصوصی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس برگزار شد.

سید مرتضی سیف زاده در جلسه ای که با حضور مسئولین و فعالان حوزه صنعت ساختمان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس برگزار شد، گفت: با توجه به آمار و متراژ پروانه های ساختمانی صادر شده در سطح استان فارس، نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در صنعت ساختمان و مسکن بسیار افزایش یافته و این مسأله بر لزوم همفکری و همکاری تمامی سازمان ها، اشخاص و دستگاه های مرتبط با یکدیگر و با دولت تاکید می نماید.

رئیس سازمان نظام مهندسی فارس با اشاره به ارتباط بسیار خوب و تعامل مطلوب بین این سازمان با سایر سازمان های مرتبط در امر سرمایه گذاری حوزه مسکن آمادگی خود را برای ایجاد بستری در جهت تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حیطه صنعت ساختمان اعلام داشت.

در ادامه جلسه هریک از صاحب نظران و کارشناسان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص موانع و چالش های پیش روی سرمایه گذاری در صنعت ساختمان در سطح ملی و استانی پرداختند.

در پایان جلسه نیز مقرر شد از استانداری فارس تقاضا شود تا با تشکیل ستادی تحت عنوان " رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت ساختمان " به ریاست استاندار محترم فارس و یا معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، امکان ارائه نظرات کارشناسی در "شورای گفتگوی" بخش خصوصی و دولت مهیا و جلسات کارشناسی مستمراً در محل استانداری فارس تشگیل شود.