irceo.net

فرصت سوزی و بیكاری و صادرات خدمات فنی مهندسی

كورش شرفشاهي – خبرنگار و نويسنده

بيكاري يكي از چالشهاي جدي تمامي دولتها از گذشته تا حال بوده و در آينده نيز خواهد بود و تنها راه گريز از معضل بيكاري، بالا بردن توان اشتغالزايي است. از آنجا كه هر كشوري توانايي خاص خودش را دارد، اشتغالزايي نيز در تمامي حوزه ها براي همه دولتها امكان پذير نيست. از سوي ديگر افزايش توجه به تحصيلات عاليه باعث شده تا ميزان فارغ التحصيلان دانشگاهي بالا برود و چون امكان ايجاد شغل براي آنها امكان پذير نيست، در نتيجه شاهد بالا رفتن بيكاران فارغ التحصيلان دانشگاهي هستيم.

همين امر باعث شده تا گرايش به تحصيلات عاليه رنگ ببازد به نوعي كه امروزه جوانان به ويژه پسران، نسبت به تحصيل بي تفاوت شده اند كه نتيجه آن كاهش آمار دانشجويان پسر نسبت به دختر است. اگر چه اين تفاوت شايد به ظاهر اشكالي نداشته باشد اما هنگامي كه با روانشاسان صحبت مي شود، يكي از جدي ترين دلايل بالا رفتن اختلافات خانوادگي و طلاق را فاصله فرهنگي اعلام مي كنند و تاكيد دارند كه نبايد سواد دختران نسبت به پسران بيشتر باشد.

 اين موارد و بسياري موارد ديگر باعث شده تا دولتها سعي كنند در زمينه اشتغالزايي نگاه متفاوتي داشته باشند. امروزه آمارهاي بيكاري نشان مي دهد كه فرصتهاي شغلي از دست مي رود و شاغلان به خيل بيكاران مي پيوندند در نتيجه بايد نسبت به ظرفيتهاي اشتغال موجود بايد دقت داشت. از آنجا كه ظرفيت اشتغالزايي در كشور محدود است، دولتها به فكر اعزام نيروي كار به خارج از كشور افتاده اند.

اولين و جدي ترين بحثي كه در مورد اعزام نيروي كار به خارج از كشور مطرح شد، اعزام كارگر ساده به ژاپن بود. آن هنگام جوانان بسياري براي رفتن به ژاپن ثبت نام كردند و با وجود اينكه بسياري از آنان ديپورت مي شدند باز هم ريسك مي كردند تا شايد بتوانند با آوردن دلارهاي خارجي، به زندگي خودشان سر و سامان بدهند.

بسياري از كساني كه به ژاپن رفتند، با يك سال كار كردن توانستند در ايران خانه و مغازه بخرند و براي خودشان كسب و كاري به راه بيندازند اما اشكال اينجا بود كه اعزام نيروي كار با هماهنگي دولت اتفاق نيفتاد. اين علاقه مردم براي كاركردن در خارج از كشور باعث شد تا نمايندگان مجلس در قالب برنامه هاي توسعه پنج ساله، اعزام نيروي كار به خارج از كشور را تعريف و براي يك دوره برنامه اعزام 100 هزار نيروي كار به خارج از كشور را در دستور كار دولت قرار دهند.

اين مهم در برنامه سوم توسعه اتفاق نيفتاد و كار به برنامه چهارم توسعه كشيد و چون دولت نتوانست اين قانون برنامه را اجرا كند، آنرا براي برنامه پنجم باز تعريف كردند اما باگذشت بيش از يك سال از قانون برنامه پنجم توسعه، هنوز نتوانسته ايم نيروي كار كشور را به خارج اعزام كنيم. البته شايد اعزام نيروي كار ساده با مشكل رو به رو باشد اما اعزام نيروي كارتحصيل كرده كمتر مشكل دارد و بلكه با استقبال دولتهاي ديگر رو به رو مي شوند.

يكي از اين موارد، مهندسان راه و ساختمان و عمران است كه با اقبال عمومي دولتهاي ديگر رو به رو شده است. امروزه در بسياري از كشورها مهندسان عمران كشورمان مشغول به كار هستند اما اين ظرفيتها با هماهنگي دولت انجام نمي شود و با وجودي كه بسياري از كشورها خواهان جذب مهندسان ايراني هستند، اما دولت توجهي به اين امر نمي كند.

در گذشته در هر گوشه و كناري كه سر مي كشيديم، با اين جمله رو به رو مي شديم كه اين ساختمان را آلماني ها ساخته اند. اگر به مجمع هاي مسكوني نظاميان مي رفتيم، ساختمانهاي 10 طبقه را به ما نشان مي دادند و با افتخار مي گفتند كه اين ساختمانها را آمريكايي ها ساخته اند. اگر به سراغ بسياري از مدارس كشور سر مي زديم، افتخارشان اين بود كه به دست ايتاليايي ها ساخته شده است. تمام اين موارد و بسياري موارد ديگر نشاندهنده اين مهم بود كه در گذشته مهندسان توانمندي نداشتيم و ناچار بوديم مهندسان عمران را مانند پزشكان از كشورهاي ديگر وارد كنيم  اما امروزه نه تنها به مهندسان عمران خارجي نيازي نداريم بلكه ساختمانهايي كه به دست مهندسان ايراني ساخته مي شود از ساختمانهايي كه به دست معماران خارجي ساخته شده، بسيار بهتر و مقاومتر است.

از سوي ديگر مهندسان كشورمان با فرهنگ اسلامي آشنايي دارند و همين فرهنگي ايراني اسلامي باعث مي شود تا بتوانند نيازهاي كشورهاي مسلمان را در ساختمانها در نظر بگيرند. با وجود تمام اين مباحث ، شاهد اين هستيم كه دولت توجهي به اعزام مهندسان عمران به خارج از كشور ندارد و تفكر واردات در همه زمينه ها جايگزين تفكر صادرات شده است. امروزه شاهد اين هستيم كه در سفرهاي هيات دولت به نقاط مختلف جهان، وزير كار نيز همراه هيات دولت است اما سوال اينجاست كه اين همراهي چه محاسني براي كشورمان داشته است؟ آيا تاكنون وزير كار توانسته يك توافقنامه اعزام نيروي كار با كشورهاي ديگر به امضا برساند؟ سوال ديگر اين است كه به راستي تا چه اندازه برنامه هاي توسعه در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور اجرايي شده است؟ در حالي كه فيليپين و تايلند در قالبهاي گوناگون از جمله "ماساژور" مستخدم زن و مرد، نيرو به خارج از كشور صادر مي كنند مسوولان پاسخ دهند براي اعزام مهندسان توانمند ايراني چه اقداماتي كرده اند؟ امروزه دولت بايد پاسخ دهد در قبال اين همه تقاضا براي به كار گيري نيروي كار، تاكنون به كداميك از اين درخواستها پاسخ مثبت داده شده است؟ در حالي كه دولت توان ساماندهي نيروهاي بيكار كشور را ندارد، چه تمهيداتي براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور انديشده و تعامل وزارت امور خارجه با وزارت خانه هاي گوناگون از جمله، كار، صنعت، بهداشت، آموزش عالي و ديگر وزارتخانه هاي مرتبط با بيكاران تحصيل كرده چه بوده است؟ آيا سفارتخانه هاي كشورمان در خارج از كشور، راي زني براي جذب نيرو هاي توانمند ايراني به بازار كار كشورهايي كه ساكن هستند به عمل آورده اند؟ به راستي اولين كسي كه از نياز كشوري به نيروي كار با خبر مي شود، كيست؟ چرا سفارتخانه ها به يك دستگاه فرمايشي تبديل شده اند و اقدامي براي شكوفايي اقتصادي كشور از طريق اعزام نيروي كار با كشورهاي خارجي به عمل نمي آورند؟ به راستي چه كسي پاسخگوي بيكاران به ويژه از نوع فارغ التحصيل دانشگاهي است؟