irceo.net

بررسی راهکارهای صدور خدمات مهندسی به قطر

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در پی دعوت رسمی مقامات کشور قطر ، مهندس اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت بررسی راهکارهای ایجاد یک منطقه آزاد مشترک میان دو کشور برای ارائه خدمات متنوع مهندسی وارد دوحه پایتخت قطر شد.
معاونین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ، استاندار بوشهر، مدیران اتاق بازرگانی تهران و جمعی از مدیران استان بوشهر، مهندس ترکان را در این سفر همراهی می کنند.

پیش از این قطری‌ها که به استان بوشهر و منطقه آزاد قشم سفر کرده و با ظرفیت های اقتصادی این دو منطقه آشنا شده بودند؛ بنادر ومناطق آزاد "دوحه" و "رویف" را  به هیئت ایرانی معرفی کردند
.
به نظر می رسد با ایجاد فضای تعامل در بین کشورهای منطقه ، ارائه خدمات فنی و مهندسی به بازار های بین المللی تسهیل شود.