irceo.net

پتانسیل‌ صدور خدمات فنی مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان گفت: برای صدور خدمات فنی و مهندسی باید پتانسیل فنی ایران و موقعیت و پتانسیل دیگر کشورها سنجیده شود و پس از آن نسبت به صدور خدمات اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، مهندس امیر متینی فرد اظهارداشت: توسعه خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور و روستاها یکی از اصول خط مشی شورای مرکزی است که در این خصوص، در داخل کشور فعالیت‌هایی صورت گرفته است. در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها هم باید فعالیت کرد که البته نیاز به بررسی و طرح های مطالعاتی دارد

وی با بیان اینکه برای صدور خدمات باید پتانسیل فنی ایران و موقعیت و پتانسیل دیگر کشورها سنجیده شود و پس از آن نسبت به صدور خدمات اقدامات لازم صورت گیرد، تصریح کرد: یکی از مشکلات کشور ما تعداد فارغ التحصیلان بی رویه در رشته‌های فنی و مهندسی است و متاسفانه در حال حاضر این تصور وجود دارد که نظام مهندسی مرجعی برای اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل است، در حالی که باید این مهندسان جوان در کارها و پروژه‌های عمرانی مشغول فعالیت باشند

مهندس متینی فرد تصریح کرد: با سنجش ثبات اجتماعی، سیاسی و پتانسیل دیگر کشورها، بررسی پتانسیل ایران و آماده سازی مهندسان جوان از جنبه‌های فنی و حتی آموزش زبان انگلیسی، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به خوبی فراهم خواهد شد