irceo.net

جلسه کارگروه توسعه صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه کارگروه  توسعه صدور خدمات مهندسی  شورای مرکزی با حضور آقایان : مهندس فاطمی رئیس کارگروه توسعه صادرات نظام تهران،مهندس شریفی نایب رئیس کارگروه، ،مهندس سیف زاده رئیس کارگروه توسعه صادرات شورای مرکزی و سر كارخانم مهندس حاجی زاده دبیر کارگروه در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد .

در این جلسه مهندس سیف زاده ضمن خوشامدگویی به اعضای کارگروه توسعه صادرات نظام مهندسی تهران به معرفی کارگروه و شرح فعالیتهای صورت پذیرفته همچنین موانع و چالش های پیش رو پرداختند.

ایشان با اشاره به فعالیتها کارگروه های صادرات در برخی استانها جلوگیری از موازی کاری در استانها را یکی از مهم ترین اهداف سازمان در سال جاری دانسته و هماهنگی استانها با شورای مرکزی را یک ضرورت معرفی نمودند.


مهندس سیف زاده در ارتباط با فعالیت های برون مرزی نیز با ارائه آمار و ارقام از پروژه های در دست کار در کشور قطر و وجود پتانسیل های بیشمار موجود در این کشور با توجه به میزبان بودن در جام جهانی فوتبال سال 2024 خواستار توجه بیشتر به این کشور شدند.


ایشان شرکت در نمایشگاه  BIG5 و حضور مهندسین کشورمان در این نمایشگاه برای اخذ پروژه های عمرانی و جذب سرمایه در کشور قطر را بسیار تاثیر گذار دانستند. 


در ادامه جلسه مهندس شریفی نایب رئیس کارگروه توسعه صادرات نظام تهران با اشاره به تشکیل این کارگروه به بیان گزارشی از فعالیتهای انجام شده پرداختند.


ایشان با اشاره به عدم وجود خط و مشی یکسان در فعالیتهای صادرات بالاخص حوزه ساختمان و خدمات مهندسی به عنوان یکی از مشکلات پیش رو ، مطالعه در روند شکل گیری این فعالیتها و ارائه راهکارهای صریح و مشخص برای حل این مشکل را اولین فعالیت این کارگروه عنوان کرده و حضور فنی و مهندسی محض و به دور از سیاست ها و کلی نگری ها به معقوله صادرات را یکی از راههای رسیدن به اهدا کارگروه اعلام کردند.


مهندس شریفی در ارتباط با کشور قطر ضمن تاکید سخنان مهندس سیف زاده حضور مسئولین دولت و راهکارهای دیپلماسی را راهی برای حضور در این کشور و اخذ پروژه های بیان کردند. 


مهندس فاطمی رئیس کارگروه توسعه صادرات نظام تهران تشکیل یک کارگروه منسجم و قوی در شورای مرکزی جهت ارائه راهکار به استانها و پرهیز از پراکندگی روشها و موازی کاری های احتمالی را ضروری و تنظیم یک نقشه راه و مشخص نمودن نحوه ورود سازمان نظام مهندسی به مقوله صادرات را نیز ضروری دانستند.
وی همچنین صدور یک certificate برای افرادی که قصد فعالیت در خارج از کشور را دارند همچنین مقبولیت این certificate در کشور مد نظر را با برگزاری کلاس های و دوره های آموزشی، شدنی و یک گام به جلو دانستند. 


 در پایان جلسه مهندس فاطمی با بیان مشکلات پیش رو در تصویب فعالیتها کارگروه توسط هیات رئیسه استان تهران ،تشکیل ساختار جدید متکی به شورای مرکزی را راهی برای سرعت بخشیدن به این گونه فعالیتها دانسته و اضافه کردند این امر را با ارتباط منسجم و پیوسته استانها با شورای مرکزی و ارائه گزارشی از فعالیتها مرتبط تحت یک ساختار کلی و یک دست در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.


ایشان توانمندی اعضاءسازمانهای نظام مهندسی را در ارائه صادرات خدمات مهندسی قابل توجه دانسته و تاکید نمودندحمایت مستقیم از کارگروه های صادرات خدمات مهندسی در سراسر کشور می تواند بازدهی بسیار مناسبی در توسعه صادرات خدمات مهندسی داشته باشد.


در این جلسه حاضرین خواستار برگزاری یک نشست مشترک با اعضای کارگروه صادرات سراسر کشور توسط شورای مرکزی  شدند .