irceo.net

تصويب اساسنامه ۱۴ شرکت عمران شهرهاي جدید در دولت

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، اساسنامه شرکت عمران شهر هاي جدید رامشار، گلبهار، سهند، مهاجران(امیرکبیر)، عالیشهر، هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه، بینالود، بهارستان، مجلسی، تیس و فولادشهر پس از پيگيري هاي مستمر معاونت امور دولت و مسئول هماهنگي امور استانهاي وزارت راه وشهرسازي در هيأت وزيران تصويب شد.

بنابر اين گزارش هيأت وزيران در جلسه 3/2/1393 به پيشنهاد شماره 02/100/62161 مورخ پنجم بهمن ماه وزارت راه وشهرسازي و به استناد تبصره 5 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 اساسنامه 14 شرکت عمران شهر هاي جدید را تصويب كرد.

اين اساسنامه ها كه از طرف معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است به موجب نامه شماره 1299/102/93 مورخ هفتم تیرماه جاری به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

بر اساس ماده 1 قانون ایجاد شهرهای جدید، شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌شود که در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل30 هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.

همچنين موضوع ماده 1 صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی‌باشد.