irceo.net

رفع بیکاری صنعت ساختمان با صدور خدمات مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: صدور خدمات مهندسی به کشورهای همسایه در قالب مجموعه تشکل غیر دولتی می‌تواند راهکار مهم در رفع بیکاری صنعت ساختمان باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، به نقل از فارس ، علی فرخزاد در همایش کارگران ساختمانی و استادکاران استان قزوین که امشب در سالن شهید بابایی برگزار شد، اظهار داشت: نظام مهندسی قزوین رتبه نخست را در کشور برخوردار است.

وی افزود: موفقیت‌هایی که این نظام در 6 سال متوالی کسب کرده، مدیون تلاش و همت اعضای مجموعه نظام مهندسی قزوین است.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین ابراز داشت: به نظر بنده تمام افراد شاغل صنعت ساختمان از جمله تولید و فروش مصالح ساختمان و گچ‌کاران عضو این مجموعه هستند و همه آنها در موفقیت‌های کسب شده این نظام با هم شریک هستند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان قزوین، رکود صنعت ساختمان را از چالش‌های ساختمان‌سازی این شهر عنوان و بیان کرد: وجود این مشکل موجب بیکاری کارگران این صنعت شده که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

این مسئول ابراز داشت: صدور خدمات مهندسی به کشورهای همسایه در قالب مجموعه تشکل غیر دولتی از جمله راهکارهای رفع این مشکل است که باید آن را جدی گرفت.

وی با بیان اینکه کشورهای همسایه مانند عراق استادکاران ماهری در ساخت ساختمان ندارند، بیان کرد: این مهم فرصت خوبی است تا نیازهای فنی این کشور توسط ایران تامین شود تا اشتغال‌زایی در این عرصه رونق یابد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان قزوین با با اشاره به اینکه برخی پروژه‌های مسکن مهر به اتمام رسیده و برخی از آنها در حال اتمام است، اظهار کرد: با تمام شدن این ساخت‌ و سازها قشر بیشتری از کارگران ساختمانی بیکار می‌شوند که راهکار ارائه شده می‌تواند آنها را از این بیکاری نجات دهد.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اینکه باید کارگران ساختمانی از انجمن صنفی حمایت و پشتیبانی کنند تا مسئولان این انجمن بتوانند با مسئولان مختلف رایزنی کنند، ابراز داشت: تحقق این مهم می‌تواند در رفع سریعتر مشکلات آنها نقش بسزایی داشته باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هر مسئولی که منتخب قشرهای مختلف جامعه در عرصه‌های مختلف است باید مردم از آنان مطالبات داشته باشند تا آنها در انجام وظایف خود دقیقتر و نسبت به رفع مشکلات آنها بیشتر رسیدگی کنند.