irceo.net

دولت متولي اصلي احياي بافت فرسوده در کشور است

گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ،سخنگوي کميسيون عمران مجلس گفت: شهرداري‌ها تنها متولي احياي بافت فرسوده نيستند بلکه دولت متولي اصلي اجراي اين برنامه در کشور است و لازم است که در کنار دولت و شهرداري‌ها زمينه ورود بخش خصوصي نيز فراهم آيد.

مهرداد لاهوتي با بيان اين مطلب افزود:در سال‌هاي اخير روند نوسازي بافت فرسوده در تهران و ساير کلانشهرها کند بوده است و لازم است که دولت و بخش خصوصي نيز براي تسريع در روند نوسازي وارد عمل شوند.وي با تاکيد براينکه در حال حاضر بافت فرسوده در تهران و ساير کلانشهرها به يک معضل بزرگ تبديل شده است، افزود: به رغم آنکه مجلس قوانين خوبي را در اين زمينه تصويب کرده است اما عدم اجراي کامل اين قوانين از سوي متوليان احياي بافت فرسوده روند نوسازي را در کشور به ويژه در تهران کند کرده است.وي با اشاره به اينکه بافت فرسوده و ناپايدار در کشور يکي از مشکلات خدمات‌رساني در مواقع اضطراري و بحراني است، ادامه داد: چنانچه دولت به عنوان متولي اصلي احيا بافت فرسوده چاره‌اي براي رفع اين مشکل در کشور نداشته باشد، در مواقع اضطراري و بحراني مانند وقوع سيل و يا زلزله با حوادث ناگواري در امداد‌رساني به شهروندان در‌گير در حادثه مواجه مي‌شود که جبران‌ناپذير خواهد بود.

اين نماينده مجلس يکي از ويژگي‌هاي بافت فرسوده در تهران را قرار گرفتن آن در بافت تاريخي و ارزشمند شهر دانست و بيان کرد: احياي بافت فرسوده در اين محدوده‌ها باعث حفظ بافت ارزشمند تاريخي خواهد شد و لازم است دولت به عنوان متولي حفظ بافت تاريخي و احياي بافت فرسوده کشور گام‌هاي موثري در اين زمينه بردارد.لاهوتي در ادامه با بيان اينکه طبق برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف بود تا هر سال 10 درصد از بافت فرسوده در کشور را نوسازي کند، تاکيد کرد: متاسفانه دولت در اجراي اين قانون عقب‌ماندگي زيادي دارد و در اين ميان تنها شهرداري تهران توانست روند نوسازي بافت فرسوده را در پايتخت به 8 درصد برساند.