irceo.net

برخورد با ناظران متخلف ساختمان‌ سازي

سازمان نظام مهندسی استان تهران ساخت و سازها را به صورت تصادفی چک می‌کند، آن چیزی که در قانون سازمان نظام مهندسی مدنظر است نهایتا به هدف ارتقای ساخت و ساز ختم می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از اقتصاد آنلاین ، سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره ضرورت نظارت جدی بر ساخت‌و‌سازهای شهری اظهار کرد: اعمال نظارت یک امکان و مجوز قانونی است که وزارت راه و شهرسازی از طریق ادارات کل نظارت عالی را عملیاتی کند.

وی افزود: در قانون سازمان نظام مهندسی ماده 33 یک بخشی مربوط به فرآیند نظارت است و در فرآیند ساخت که شامل طراحی در چهار رشته است نیز ادامه دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به انتخاب یک سازنده ذیصلاح و گواهی که از وزارت راه و شهرسازی به سازنده داده می شود، تصریح کرد: ناظرینی که صلاحیتشان در رشته‌های مرتبط تایید شده باشد در اولویت قرار دارند.

غفرانی خاطرنشان کرد: طبیعی است که نظارت بحث کنترلی است که سازنده براساس نقشه‌های پیش بینی شده پیش می رود و ناظر آن ها را کنترل می کند.

وی با اشاره به این‌که ممکن است بعضی ناظرین کارشان را به درستی انجام ندهند، تصریح کرد:‌قانون گذاران باید کنترل مضاعفی را روی ناظرین فراهم کنند که این مساله در ماده 35 وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه گفت: سازمان نظام مهندسی استان تهران ساخت و سازها را به صورت رندوم چک می کند و اگر خطایی وجود داشته باشد و در فرآیند ساخت آن ساختمان وظایف قانونی انجام نشده باشد با آن ها برخورد می شود.

غفرانی با بیان این‌که ضرورت اجرای ماده 35 و تاثیر آن در روند کار سازمان نظام مهندسی آن است که ناظرین دقت بیشتری داشته باشند، ادامه داد: آن چیزی که در قانون سازمان نظام مهندسی مدنظر است نهایتا به هدف ارتقای ساخت و ساز ختم می شود.

وی با اشاره به این‌که ابزاری که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است هم در این مسیر حرکت می کند، تاکید کرد: همگی مقصدمان یکی است و در یک مسیر همسو حرکت می کنیم که امیدواریم نهایتا بتوانیم به نتیجه مثبتی برسیم.

وی در پایان درباره روند بازار مسکن اظهار کرد: این بازار در حال حاضر در رکود است و پیش بینی می شود که این رکود تا پایان سال ادامه یابد.