irceo.net

۲۰ درصد پروانه های ساختمانی در مشهد مربوط به بلندمرتبه سازی است

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بلند مرتبه سازی و ساختمان های بالاتر از 10 طبقه، 20 درصد پروانه های ساختمانی شهر مشهد در نیمه اول امسال را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از ایرنا ، مهدی ذاکرالحسینی در جلسه بررسی ساخت و سازهای دامنه های جنوبی مشهد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد افزود: این بدان معنا است که ساختمان های مرتفع 20 درصد فضای شهر مشهد را اشتغال کرده اند.

وی گفت: هم اکنون 90 درصد طرح جامع تفصیلی کلان شهر مشهد پایان یافته و یک هزار هکتار فضای ورزشی و فرهنگی در طرح مزبور برای این شهر در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: در مطالعات و اجرای طرح جامع تفصیلی نیازمند کمک گروه تخصصی شهرسازی و نظام مهندسی استان هستیم.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: هم اکنون کمیسیون ماده 5 و کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به اجرای ساخت و سازها در ارتفاعات جنوب شهر مشهد حساس شده اند.

به گفته ذاکرالحسینی، اگر بلند مرتبه سازی و ساخت و سازها در تپه های مشرف به شهر مشهد را رعایت نکنیم، در آینده شهر نابسامان و بی قواره ای خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بخش پژوهش شورای اسلامی مشهد برای بلند مرتبه سازی در شهر مشهد، 400 صفحه گزارش تهیه شده است که بایستی در طرح جامع تفصیلی در نظر گرفته شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در طرح تفصیلی نحوه ضوابط و مقررات و محدودیت ها برای بلند مرتبه سازی در جنوب مشهد و توجه به تنفسگاه و فضاهای طبیعی و چشم انداز شهری مورد تاکید قرار گرفته است.

ذاکر الحسینی گفت: با تخلفات بلند مرتبه سازی در ارتفاعات مشهد باید با جدیت برخورد شده و رعایت ضوابط و مقررات در این راستا مورد تاکید است.

رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز گفت: به دنبال دلیل توقف طرح کمربند سبز مشهد که از سالیان قبل مصوب شده، هستیم.

محمد رضا رئیسی افزود: هم اکنون مقررات گسترش فضای سبز در ارتفاعات جنوبی مشهد از سوی برخی شرکت ها و سرمایه گذاران رعایت نمی شود و این امر تبعات بسیار برای منظره زیبای شهری در پی دارد.

وی با بیان اینکه رعایت ضوابط و محدودیت های ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد الزامی است، اظهار کرد: نظام مهندسی از ساخت و سازهای بی رویه و قانون گریزی در این زمینه پشتیبانی نمی کند.

وی تصریح کرد: اگر مصوبه ای برای احداث یک ساختمان در ارتفاعات جنوب مشهد تصویب می شود، باید تمام بخش های آن توسط سرمایه گذار عملیاتی شود، نه آنکه بخش ساخت و ساز اجرا شده و فضای سبز مورد غفلت واقع شود.

وی گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده در این جلسه به مسکن و شهرسازی مربوط می شود اما با وجود دعوت رسمی، هیچیک از مسوولان این نهاد در این جمع حضور ندارند.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری های مناطق باید بر اساس طرحهای تفصیلی اقدام کرده و برای زیباسازی منظر شهری، به موازاتی که ساخت و سازها پیش می رود نسبت به تعهدات اجرای فضای سبز از سوی شرکت های مربوطه نیز توجه داشته باشند.

رییسی افزود: اگر به فضای سبز شهری توجه نشود، به مردم شهر جفا کرده ایم و با توجه به افزایش ترافیک و آلودگی های شهری باید ساخت و سازها در ارتفاعات جنوبی که منطقه تفریحی برای ساکنان محسوب می شود، هدایت شده باشد.