irceo.net

گزارش عملکرد شورای مرکزی در دوره ششم

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره ششم ، گزارش عملکرد یکساله خود را اعلام کرد 


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره ششم، در جهت انجام تکالیف قانونی تعیین شده در ماده (114) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  با تشکیل 32 جلسه درون سازمانی و برون سازمانی و با توجه به امکانات اداری و بودجه مصوب هیأت عمومی،همراهی سازمانهای نظام استانها،گروههای تخصصی و کمیسیونهای تشکیل شده  در این دوره توانسته است انجام وظیفه نماید.

اهم فعالیتها و عملکرد شورای مرکزی در مطابقت با بندهای الف تا ق ماده 114 آئیننامه اجرائی قانون به صورت خلاصه ارائه میگردد :


الف) برای اجرایی شدن این بند از ماده مذکور با تشکیل گروههای تخصصی در 7 رشته  و کمیسیونهای پنجگانه:


1.خدمات مهندسی و اشتغال

2.انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست

3.آموزش، پژوهش و انتشارات

4.نظام فنی و اجرایی

5.بانک، بیمه کیفیت، بازرسی فنی

متشکل از اعضایی با تخصص مرتبط با موضوع گروههای تخصصی و کمیسیونها که از استانهای مختلف در این دوره انتخاب شدند و با تعامل مثبت و بعنوان بازوی فکری،علمی و حرفه ای با نظارت شورای مرکزی بسیار اثر گذار انجام وظیفه نمودند و همچنین با تشکیل جلسات روسای نظام استانها تشکی توانسته‌ قدمهای مؤثری در جهت برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون با جلب مشارکت نظام استانها بردارد.


ب)برای اجرای این بند در جلسات رؤسای نظام استانها و جلسات شورای مرکزی مسائل مشترک نظام مهندسی استانها و سازمان بررسی و ماحصل آن ندوین و ابلاغ خط مشی کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت در چارچوب قانون، مقررات و مصوبات هیأت عمومی بوده است.


پ) برای اجرای این بند با انتخاب مشاوران مرتبط با موضوع توانسته‌ قدمهای مثبت و کاربردی بردارد.


ت) برای اجرای این بند کمیته حل اختلاف بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود تشکیل شد و از طریق داوری به حل و فصل این نوع اختلافات پرداخته است بدیهی است ادامه فعالیت این کمیته میتواند بسیاری از اختلاف سلیقه ها وکدورتهای پیش آمده را برطرف نماید اما هزیه و وقت زیادی صرف میشود که استمرار آن مشکل به وجود خواهد آورد.


ث) برای اجرای این بند تا اواخر دوره سازمان تعامل خوبی با وزارت راه و شهرسازی داشته‌ که از آن جمله بازنگری آئین نامه اجرایی- بازنگری آئین نامه کنترل- بازنگری آئین نامه اخلاق و تهیه پیش نویس آئین نامه- شیوه نامه و نظام نامه‌های اجرایی و بازنگری شیوه نامه‌های اجرایی مصوب است.


ج) در امر همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزشی با وزارت راه و شهرسازی تعامل خوبی شکل گرفته است. از جمله معرفی نماینده در کمیته‌های تدوین مقررات ملی ساختمان- کمیسیون هم ارزی- کمیته محتوی آموزش علمی و حرفه‌ای دوره‌های آموزشی برای ارتقاء سطح علمی و حرفه‌ای مهندسان دارای پروانه اشتغال و انتقال نظرات شورای مرکزی به وزارت راه و شهر سازی.


ح) برای اجرای این بند، تعامل و مذاکره با وزارت کار،تعاون و امور اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منجر به تدوین و امضای تفاهم نامه‌ای شد که بازرسان فنی مورد نیاز آن وزارتخانه با گذاشتن دوره‌های آموزشی خاص برای مهندسان دارای پروانه اشتغال سازمان نظام موضوع تفاهمنامه عملی گرددتعدادی ازاین دوره های آموزشی مصوب نیز برگزار گردیده است و ادامه دارد.


چ) برای اجرای این بند همکاری لازم با وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم ازآنجمله: در امر تدوین مقررات ملی ساختمان که  با حضور نمایندگان شورای مرکزی در کمیته‌های تدوین و بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمانها به این مهم پرداخته شده است.


خ) در اجرای این بند شورای مرکزی با تشویق و ترغیب سازمانهای نظام استانی در جهت ارتقای طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه اقدامات مثبتی داشته است که ننتیجه آن افزایش کیفیت، این طرح‌ها، تأسیسات و مستحدثات عمرانی بوده است..


د) در اجرای این بند سازمان نظام استانها در اجرایی کردن این بند همواره گوش به زنگ بوده و در انجام امور مربوط به حوادث غیر مترقبه پیش گام بوده‌اند.


ذ) در اجرای این بند همکاری سازمان نظام استانها در برگزاری تمامی آزمونهای تخصصی مهندسان و کاردانها و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی با تشکیل کمیته آموزش و مدیریت آموزش چشمگیر بوده است.


ر)در اجرای این بند، در امر حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق اعضاء، شورای مرکزی با دقت اتفاقات در پیش رو را بطور مستمر رصد کرده و بعضی اوقات در حد مخالفت با طرح‌ها، قوانین و آئین نامه‌های در دست تدوین برآمده است و این فقط به دلیل پاسداشت از حیثیت و حقوق نظام مهندسی و اعضای آن بوده است.


ز) در اجرای این بند،در برگزاری همایش‌ها، کنفرانسهای علمی و حرفه‌ای مشارکت داشته و حمایت‌های معنوی، مادی و شرکت در برگزاری بعضی از کنفرانس‌های بین المللی در برنامه‌های شورای مرکزی دیده شده استکه در گزارش گروه های تخصصی،کمیسیونها و عملکرد نظام استانهاشرح کامل داده شده است .


ژ)در اجرای این بند، هر ساله گزارش عملکرد شورای مرکزی تقدیم هیأت عمومی شده است و خوشبختانه رضایت خاطر هیأت عمومی کسب کرده است..


س) در اجرای این بند، در تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی کمیته‌ای تشکیل شده است که در حال بررسی چگونگی تغییر مبنای قیمت خدمات مهندسی از درصدی از قیمت تمام شده ساختمان به مبنای شرح خدمات مهندسی و تأثیر ضرایب متعدد درگیر با آن میباشد که در این زمینه نظرهای کارشناسی استانها نیز مدنظر خواهد بود.


ش) برای اجرای این بندتشکیل کمیته نظام پیشنهادات در دست بررسی و اقدام است.


ص)در اجرای این بند، نظام نامه‌های مد نظر و تعداد متعددی نظام نامه داخلی که به تصویب شورای مرکزی و هیأت عمومی رسیده است به استانها ابلاغ گردیده که جدول آن ها مشاهده میفرمائید.


ض) در اجرای این بند،نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها تدوین شده و به تصویب هیأت عمومی نیز رسیده است و صندوق در حال فعالیت است که گزارش کامل آن به پیوست در لوح فشرده ارائه شده است.


ط) برای اجرای این بند،هر سال تراز مالی و بودجه به تصویب هیأت عمومی رسیده است.


ظ) در اجرای این بند هر ساله امضاهای مجاز در صورت تغییرات به مراجع ذیربط اعلام می‌گردد.


ع)در اجرای این بند، نشریه شمس و سایر انتشارات به طور مستمر در شورای مرکزی و در سازمانهای نظام استانها، تهیه و منتشر می‌شود.


غ) در اجرای این بند نظرهای مشورتی در صورت درخواست به دولت و دستگاههای اجرایی داده شده است.


ق)در اجرای این بند، اضافه بر انجام شرح وظیفه مندرج در آئین نامه اجرایی، سایر وظایفی که به صورت عرف یا حسب قانون و آئین نامه اجرائی قانون و مقررات بایستی انجام شود با طرح در شورای مرکزی و هیأت رئیسه و جلسات روسای استانها پس از تصویب نخواهد شد.


جلسات شـورای مـرکزی از شماره 170  تا 203


تعداد جلسات برگزار شده شورای مرکزی در دوره ششم :33 جلسه 

-برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره پنجم

-نظامنامه گروه‌ها و کمیسیون‌ها

-تعیین اعضای گروه‌ها و کمیسیون‌ها

-بررسی و انتخاب اعضای گروه‌های تخصصی و کمیسیون‌ها 

-تعیین نماینده شورا در کمیسیون هم ارزی در رشته ‌های هفتگانه

-نظامنامه تعیین مسئولیتها در گود برداری ساختمانها (در دست بررسی و اقدام)

-تصویب نهائی نظامنامه مجامع عمومی-تصویب نهائی نظامنامه انتخابات شورای مرکزی

-تصویب شیوه نامه حق الزحمه ناظر ین (مهندسین ناظر ساختمان)

-تهیه فهرست بهاء و شرایط عمومی پیمان -ادامه مبحث دوم-تهیه بانک جامع اطلاعات اعضاء حقیقی و حقوقی استانها

-ادامه تهیه بانک جامع اطلاعات ....-تعیین اعضاء کمیسیون ماده 27

-بررسی نظامنامه مالی و معاملاتی تعرفه خدمات مهندسی در سال 1395

-تصویب نهائی نظامنامه مالی و معاملاتی سایر استانها

-بررسی نظامنامه دفاتر نمایندگی-بررسی نظامنامه گروههای تخصصی


عملکــــرد شـــورای انتــظامی نــظام مهنــدسی از تاریخ 15/03/1394 لغـــایت 15/03/1395

ردیف

تعداد آراء

درصد

1

تنفیذ شده

269

37/53%

2

تخفیف داده شده

82

26/16%

3

تشدید شده

12

38/2%

4

ماده 101

119

61/23%

5

سایر آراء

22

3/4%

جمع کل آرای قطعی صادره

504

100%-بیشترین بندهای تخلفاتی صورت گرفته طبق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح ذیل می باشد : 

ردیف

بند تخلفاتی

تعداد

درصد

1

الف

183

30/36%

2

ح

63

5/12%

3

ب

47

32/9%

4

پ

36

14/7%


لیست نظام نامه ها و شیوه نامه های دوره ششم

ردیف

نام کامل نظامنــامه یا شیـــوه نامه

وضعیت تدوین و تصـویب

تاریخ تصـــویب

مـاه

سال

1

نظامنامه صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها

تصویب نهائی

تصویب اولیه درجلسه 190 شورای مرکزی مورخ 94/04/10 و تصویب نهائی در اجلاس 18 اردبیل

تیر

94

2

نظامنامه حل و فصل اختلافات موضوع بند "د" ماده 21 قانون  نظام مهندسی ساختمان

تصویب نهائی

تصویب نهائی در اجلاس 18 اردبیل 94/04/31

تیر

94

3

نظامنامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی عادی و فوق‏العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏ها

تصویب شد

تصویب اولیه درجلسه 191 شورای مرکزی اجلاس اردبیل و تصویب درجلسه 192 شورای مرکزی

تیر

94

4

شیوه نامه گردش و پرداخت وجوه مربوط به حق الزحمه ناظرین (مهندسین ناظر)

در دست اقدام

در جلسه 192 شورای مرکزی مورخ 94/05/28 مطرح و تصویب نشد

مرداد

94

5

نظام نامه انتخابات شوراي مركزي نظام مهندسی ساختمان

تصویب نهائی

عودت یافته از اجلاس کیش اول و تصویب در جلسه 192 شورای مرکزی مورخ 94/06/09

شهریور

94

6

نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

تصویب نهائی
(در راستای بند ف ماده 114)

مصوب جلسه 200 شورای مرکزی

فروردین

95

7

نظامنامه گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

در دست اقدام

موکول به اجلاس کیش تیرماه 95

تیر

95

8

پیش نویس نظامنامه نحوه   تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی    ساختمان استان در شهرها،    شهرستان ها و مناطق

دردست اقدام

قرارشد 95/4/2 بررسی شود

تیر

95

9

نظامنامه کمیسیونهای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

دردست اقدام

موکول به جلسه 203 اجلاس کیش، تیرماه 95

تیر

95 لیست تفاهم نامه های دوره ششم


لیست تفـاهــم نامه های دوره ششـــم

ردیف

تاریخ

طرفین تفـــاهم  نامه

عنوان  تفـــاهم‌  نامه

1

02/04/93

شورای مرکزیوزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

ارتقای سهم صنعت ساختمان در سبد صادرات هماهنگ با برنامه های توسعه صادراتی کشور

2

29/06/93

شورای مرکزی دانشگاه آزاد

همکاری علمی

3

23/07/93

شورای مرکزی- انجمن مهندسی زلزله ایران

برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای علمی و تحقق سیاست‌های کلی و کاهش خطرات ناشی از زلزله

4

30/10/93

شورای مرکزی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

ساماندهی - ساخت و سازهای روستائی

5

06/03/94

شورای مرکزی- معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

ارتقای ایمنی و کاهش حوادث کارگاه‌های ساختمانی

6

27/08/94

شورای مرکزی- شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

همکاری اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت

7

14/09/94

صندوق مشترک و سازمان مجری و تاسیسات عمومی و دولتی راه و شهر سازی

مشارکت بر ایجاد نمایشگاه دائمی مهندسی،فناوری و صنعت ساختمان