irceo.net

جلسه گروه تخصصی نقشه برداری برگزار شد


جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه مورخ 95/5/13در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در ابتدای این جلسه مصوبات جلسات قبل مورد پیگیری قرار گرفت و مذاکراتی در خصوص حدود صلاحیت و ظرفیت انجام شد.
همچنین در ادامه جلسه مواردی شامل اعتراض به پاسخ منفی دفتر تدوین مقررات ملی در رابطه با مبحث پیشنهادی نقشه برداری و معرفی کمیته پیگیری در این خصوص و نیز بررسی نامه های سازمان نظام مهندسی استان فارس و بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.