irceo.net

نشست مشترک گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی ونظام مهندسی تهران


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی استان تهران،نشست گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور نمايندگان سازمان نقشه‌برداری و جامه صنفي نقشه‌برداران، روز یکشنبه هفته جاری به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

در این نشست، استفاده از خدمات نقشه‌برداران در ماده 33 و همچنین گردش کار پیشنهادی برای انجام خدمات نقشه‌برداری در سطح استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله موارد مطروحه در جلسه، می‌توان به پیشنهاد بهره‌گیری از خدمات مهندسان نقشه‌بردار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام خدمات نقشه‌برداری دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نقشه‌برداری کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

بر اساس پیشنهاد طرح شده، مقرر گردید با تشکیل کارگروه کشوری متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی نظام مهندسی، سازمان نقشه‌برداری کشور و جامعه صنفی مهندسان نقشه‌بردار نسبت به راه‌اندازی سامانه ارزیابی مستمر مجریان و ناظران نقشه برداری(سامن) اقدام شده و با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور ضمن بهبود فضای کسب و کار نقشه‌برداری، امکان بهره‌گیری از خدمات مهندسان نقشه‌برداری در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با توجه به ضوابط و مقررات جاری کشور فراهم گردد.

حاضران همچنین بر تشکیل شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی نقشه‌برداری تأکید نمودند.

در این نشست مهندس بهمن مومنی مقدم نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همچنین دبیر گروه تخصصی نقشه‌برداری استان تهران، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و چارچوب‌های حاکم بر این تفاهمات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود بر مبنای تجارب موفق کسب شده را امری ضروری دانسته و در ادامه نیز گزارشی مبسوط از فعالیت‌های پیشرو گروه تخصصی نقشه‌برداری تهران به حاضران در نشست ارایه نمود