irceo.net

جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی برگزارشدجلسه گروه تخصصی مکانیک روز چهارشنبه مورخ 95/6/17درساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این جلسه بررسی بند 16-5-1-4مبحث شانزدهم در خصوص میزان مسئولیت طراح و ناظر مهندسان مکانیک در مبحث دفع بهداشتی فاضلاب مطرح شد و مقرر گردید در جلسه بعد مستندات لازم توسط دکتر شیراز پور ارائه گردد تا تصمیم نهایی گرفته شود.
همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت لوله و اتصالات گلپایگان حضور پیدا کردند و پس از معرفی محصولات خود در خواست کردند تا در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، لوله های PVC و اتصالات بوش فیت نیز شفاف گردد و مقرر شد تا نامه ای تهیه و به شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال گردد.