irceo.net

جلسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات شورای مرکزی برگزارشدجلسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات در روز سه شنبه مورخ 95/07/27 در محل شورای مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در این جلسه مقرر شد تا  همایش با عنوان آموزه های اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان در اسفندماه 95 توسط شورای مرکزی و با همکاری سایر نهادهای ذیربط برگزار شود. 
همچنین مقرر گردید تا ساختار همایش و برنامه زمان بندی آن پس از طی روال اداری و قانونی به اطلاع علاقمندان برسد. 
همچنین در ادامه جلسه موضوع اولین کنفرانس بین المللی هنر معماری، کاربردها مطرح و  مقرر شد تا کنفرانس مذکور از طریق سازمان های نظام مهندسی استان جهت استفاده اعضای علاقمند سازمان اطلاع رسانی شود.

گالری تصاویر - جلسه كميسيون آموزش و پژوهش27/7/95