irceo.net

وزیر راه و شهر سازی عنوان کرد ؛ مهندس باید همرمان اختیار کامل و مسولیت کامل داشته باشد

دکتر آخوندی با اذعان به اینکه مسولیت مهندسان و توسعه شهری دو نکته بسیار مهم است اظهار کرد : از نظر قانون مهندس باید هم اختیار کامل و هم مسولیت کامل داشته باشد.


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، وی که در مراسم اعطای احکام اعضای جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سخن می گفت ، افزود : مسئولیت مهندسان و وضعیت توسعه شهری در ایران دو موضوع بسیار مهمی است که در حال حاضر باید به ان پرداخت .

وی گفت : از زمان تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 تا به امروز مهمترین دغدغه من فعالیت مهندسی و درک مسئولیت مهندسان بوده است و در این بین مقررات ، الزامات و روش های اعتلای مهندسی و آموزش مهندسان از یک سو و نقش و مسئولیت حرفه ای مهندسان از سوی دیگر مهمترین حوزه های بوده که در مورد آن بحث شده است.

آخوندی با بیان اینکه مشکل امروز ما سازمان محور بودن فعالیت های مهندسی است که مهندسان را محور دوم قرار داده اظهار کرد : هر اصلاحی که بخواهد صورت گیرد باید به گونه ای باشد که مهندسان از اختیار کامل برخوردار و در برابر جامعه بهره بردار پاسخگو باشند.

وی با ابراز نگرانی افزود : آیین نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیار تام دادن به مهندسان را مورد تردید قرار می دهد تا جایی که انواع مداخله ها تحت عناوین همین مبحث صورت می گیرد . تا زمانی که این مشکل بنیادین وجود دارد کار به نتیجه نرسیده و همچنان گرفتار این مسائل خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در دوره وزارت وی انجام گرفت تدوین آیین نامه رعایت اخلاق حرفه ای بود که ابلاغ شد اذعان داشت :  تمام این اقدامات بدین جهت است تا مهندس صاحب اختیار ، مسئول و پاسخگو داشته باشیم . طرف اصلی ما مهندسان هستند نه سازمان ها چرا که سازمان ها با هدف برای رفع مشکلات و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده اند .


وزیر راه و شهر سازی در ارزیابی از وضعیت توسعه سکونتگاه ها و توسعه شهری در ایران گفت :  دولت با کمک شهرداری ها و مهندسان تلاش های بسیاری صورت داده اند اما میبینیم که تیجه رضایت بخش نیست 

در حال حاضر 56 میلیون نفر شهر نشین داریم که یک سوم انها در وضعیت بد مسکنی زندگی میکنند. محیط زیست ، حمل و نقل عمومی ، تنفس شهرها ، آب  و فاضلاب ، انرژی ، فرونشست ها و فروریخت ها همگی مسایل جدی و بحران های شهر های ماست.

وی ادامه داد : در زمان تاسیس ، این سازمان 11 هزار عضو در سراسر کشور داشت در حالی که امروز این رقم به 400 هزار نفر رسیده است اما هنوز هم نمیتوانیم مشکلات را حل کنیم . باید دید مشکل کار در کجاست ؟ نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در این خصوص چیست ؟

آخوندی گفت : اصلی ترین مسئله شهر های ایران به توسعه شهر سازی مرتبط است و باید در این خصوص سرمایه گذاری کرد . باید بی انضباطی شهر ها را متوقف و از بین رفتن تعادل شهر ها را کنترل کرد و نقش مهندسان را در این فرایند باز تعریف نمود.

وی اضافه کرد : همانگونه که در حوزه نظام کنترل ساختمان مهندس مسئول پایداری و بهداشت ساختمان است باید در خصوص پاسخگو بودن مهندسان در این حوزه بازنگری لازم صورت گیرد.

وی در پایان با ابراز امیدواری ازینکه شورای جدید در دوره هفتم در کلیه حوزه با نگاه و رویکرد نوین و تازیه ای ورود کند تاکید کرد : باید به تعریف مشخص و فهم قابل درکی از بازار آینده ساختمان ارائه داد که در حال حاضر یا باید 19مسکن  میلیون جمعیت کشور را که در وضعیت بد  مسکنی به سر می برند تخریب و نوسازی کرد که هزینه های چند میلیاردی خواهد داشت و یا به درک جدید با نگاه متفاوت به بازار آینده ساختمان داشت که باید در حوزه کسب و کار مهندسی به ممفهوم جدیدی برسیم و واحد های ساخته شده را مورد بازبینی قرار دهیم

گالری تصاویر - مراسم معارفه شوراي مركزي دوره هفتم 95/9/13