irceo.net

مبارزه جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ دستگاه های متولی در امر ساخت و ساز مسکن در نشست بررسی راهکارهای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بر آغاز مبارزه جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کردند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد در این نشست گفت: باید جلوی تخلفات در ساخت و سازها گرفته شود و این روند نباید ادامه پیدا کند.

علیمردانی افزود: این مشکلات ریشه در اجرا نشدن دقیق و کامل قوانین دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه وبویراحمد هم گفت: شهرداری باید صرفاً نقشه هایی را بپذیرد که علاوه بر اینکه ممهور به مهر یک مهندس طراح صلاحیت دار بوده به تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز رسیده باشد.

احمدرضا خورشیدی افزود: شهرداری ها باید در مرحله اول تقاضای مالک برای پروانه ساخت، پرونده متقاضیان را برای طی مراحل قانونی به سازمان نظام مهندسی ساختمان بفرستند.

وی ادامه داد: از آن جاییکه روند رو به رشد تخلفات بسیار نگران کننده است، هر کدام از دستگاه های اجرایی و نظارتی که به نحوی در روند ساخت و سازها در سطح استان دخیل هستند می بایست عزمی جدی در راستای بهبود و اصلاح روند موجود به کار گیرند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: این سازمان نیز در راستای اجرای قانون با مهندسانی که به هر نحو در تقویت چرخه تخلفات دخیل و یا در انجام تعهدات خود مسامحه کنند برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

در این جلسه نماینده شهرداری یاسوج هم بر عزم این سازمان برای ممانعت از ساخت و سازهای غیر قانونی در مرکز استان سخن گفت و افزود: متاسفانه بسیاری از ساخت و سازها شبانه و یا از درون خانه است، شهرداری هم که نه تنها از کمبود نیرو رنج می برد بلکه برخی قوانین اجازه برخورد سریع با این افراد را نمی دهد.

رمضانی گفت: ما در شهرداری یاسوج مکانی را برای استقرار واحد نظارت سازمان مهندسی فراهم کردیم و آماده همکاری کامل با نظام مهندسی هستیم.

نماینده شهرداری یاسوج تاکید کرد: اگر نقشه ای مورد تایید سازمان نظام مهندسی نیست نباید تایید شود.