irceo.net

سمینار آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی برگزار می شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از برگزاری سمینار یکروزه آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی استان کردستان، مهندس امید محمودی با اعلام اینکه این سمینار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری، استانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری سنندج برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری پنل هایی در رابطه با چالش های مهندسان در حوزه های مختلف از ویژگی های این سمینار خواهد بود.

مهندس محمودی افزود: در این سمینار هریک از سازمان نظام مهندسی ساختمان، دادگستری، اداره کار و تامین اجتماعی، شهرداری و بیمه در پنل های جداگانه ای به بحث و ارائه مطالب مرتبط با قوانین و مقررات مهندسی خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: سمینار قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی در تاریخ 6 بهمن ماه سالجاری و بصورت یکروزه در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان در پایان از اعضای سازمان خواست تا با مراجعه به سایت نسبت به ارائه سوالات و دغدغه های خود در حوزه های یاد شده اقدام نمایند، تا در سمینار یاد شده مطرح و مورد بررسی قرار گیرند.