irceo.net

نشست تخصصی شهر هوشمند برگزار شد

نشست تخصصی شهر هوشمند با حضور روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل و نمایندگان شهرداری، شرکت توزیع نیروی برق اردبیل و شرکت پیشگامان رسانه پارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی استان اردبیل، میرمحمدسیدهاشمی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با اشاره به سرعت گسترش شهر و ازدحام حاصل از این گسترش، هوشمندسازی را یکی از ضروریات آینده شهرها عنوان و تامین زیرساخت های شهرهوشمند را بخصوص در حوزه حمل و نقل از مسئولیت های اصلی مسئولان یادآور شد.
سیدهاشمی، زیرساخت های موجود درعرصه شهرسازی را فاقد بهره وری لازم برای حل معضلاتی همچون ترافیک و نیازهای شهری دانست و حرکت به سمت هوشمندسازی را آغاز مبارزه با هرگونه بحران در آینده عنوان کرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل آمادگی نظام مهندسی را جهت ارایه هرگونه مشاوره اعلام کرد و استفاده از این ظرفیت را در تدوین برنامه های شهر هوشمند خواستار شد.