irceo.net

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت : حکمت و صناعت دو بال معماری است

مهندس منصور بهادری با بیان اینکه معماری دو بال دارد و آن دو بال حکمت و بال صناعت است، گفت : بال حکمت یعنی شناختن آن و بال صناعت یعنی شناختن ظرفیت های طبیعی و این دو بال با یکدیگر معماری را شکل می دهند و می توان با اطمینان گفت نزدیک ترین علم به حواس درونی و بیرونی به انسان ، معماری است.


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، مهندس بهادری با اشاره به حادثه خسارت بار سیل و رانش زمین در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل که منجر به جان باختن ، مفقود شدن و مصدوم شدن عده ای از هموطنان شد، آن را موجب اندوهی عمیق و فراوان برای عموم هموطنان عزیز دانست و  ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی، سوم اردیبهشت ماه و روز معمار ، " زادروز شیخ بهایی" را به همه معماران ایران زمین تبریک گفت.

وی تاکید کرد : ما وظایفی هم به عنوان پدر و هم به عنوان معمار داریم. پدر در تربیت فرزند، تامین امنیت و فراهم آوردن امکانات رشد او موثر است. اما سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا رابطه ای پدرانه بین معمار و اثرش وجود دارد یا خیر؟ ما معمارها بوسیله ساختمانی که می سازیم . شکل زندگی انسان از ثانیه  تولد و حتی قبل از تولد، چون کیفیت زندگی مادر هم در آن موثر است و درست تا ثانیه مرگ حتی زمانی که افراد در خواب هستند تحت تاثیر معماری است و از معماری گریزی ندارد.

 عضو شورای مرکزی با اشاره به اینکه معماری همه امکانات را تامین می کند ( تامین امنیت، آسایش، شاد کردن، تنظیم رفتار حالات)، معمار را یک "پدر خاموش" دانست که آرام و بدون اینکه متوجه باشیم ما را تربیت می کند و مدام در حال تاثیر گذاری است.

وی افزود : به اندازه ای که فرزند خانوادهایمان هستیم، فرزند خانه هایمان هستیم و به نظر من بزرگ ترین ضعف سیستم آموزشی معماری ایران، غیبت انسان در معماری است.

بهادری ادامه داد : معماری امروز ما به جای توجه به نیازهای کارفرما بر مبنای نیازهای خود معمار شکل می گیرد در حالی که باید بر مبنای علم و بر اساس نیازهای کارفرما طراحی انجام گیرد لذا اصلی ترین غایب در معماری امروز ما " عدم توجه به نیازهای انسان" است.

وی تصریح کرد : ریشه کلمه معماری " عمر" است، یعنی به رساندن استعدادهای هر چیزی یعنی آباد کردن. من ادعا می کنم که یک پنجره خوب می تواند آدم را عاشق کند، اگر یک بچه از شش سالگی مقابل یک پنجره خوب قرار گیرد و جهان اطراف را از آن نظاره گر باشد، با رشد صحیح استعدادهایش کامل رشد کرده و شکوفا شود.