irceo.net

سازمان نطام مهندسی بایدبه بزرگترین نهاد مرجع تخصصی کشورتبدیل شود.

سازمان نطام مهندسی بایدبه بزرگترین نهاد مرجع تخصصی کشورتبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس رجبی در بیستمین اجلاس هیات عمومی اظهار داشت:درآستانه دهه سوم نظام مهندسی هستیم رکود ساختمان بدوا تهدیدی به نظر می رسید ولی این تهدید فرصتی برای سازمانهای نظام مهندسی شد.
وی درادامه افزود بدیهی است که باید به نظارت و طراحی خدمات مهندسی توجه کرد ولی اقتضای جامعه ما ضرورتی برای تنسیق امور مهندسی فراهم کرده است .

مهندس رجبی گفت :به عنوان نماینده مجلس اعلام میکنم دستگاه دولتی نمی تواند پروژه بزرگی را آغاز کند و تنها نقش حاکمیتی آنان مهم است و این ما هستیم که باید متولی باشیم سازمان باید تولید کننده مقررات ملی باشد و باید به بزرگترین نهاد مرجع تخصصی تبدیل شویم که نیاز به کار جمعی مهندسان است

رییس سازمان نطام مهندسی ساختمان افزود:به عنوان رییس سازمان هدف سازمان را اعلام کردم وتاکید کردسازمان نظام مهندسی ساختمان نیاز به شفافیت دارد و باید سرمایه اجتماعی را احیا کردو هزینه آن را پرداخت  مهندس باید بداند کار حرفه ایی را جامع ارائه دهد که لازمه آن انضباط تشکیلاتی هست و اینکه با مراکز علمی دنیا مراوده جدی داشته باشیم

مهندس رجبی گفت :در بخش سفرتبادلات علمی 500میلیون تومان برای ارتباط متخصصین با مراکز علمی در امسال بودجه بیشتری در شورای مرکزی مصوب شده است سازمان باید خانه دوم متخصصان مهندسی باشد  و سازمان نظام مهندسی باید بازوی اجرایی در حوزه های تخصصی کشور باشیم .

 مهندس رجبی اظهار داشت اعضا سازمان نظام مهندسی امکان تحقق مهندسی را فراهم خواهند نمود

مهندس رجبی گفت: اینک که در آغاز دهه سوم فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم، جا دارد با تغییر رویکردها و جهت گیری های تخصصی و به پشتوانه اعضای فعال و مختصص این نظام در سراسر کشور به تخصصی ترین مرجع عمران و مهندسی کشور تبدیل شود.

فرج الله رجبی همچنین با اشاره به رکود اقتصاد در بخش مسکن گفت: می توان این شرایط سخت را به فرصتی بدل که در آن سازمان نظام مهندسی ساختمان با تغییر رویکردها در حوزه ساخت و ساز رونق را به بخش مسکن بازگرداند.  

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور همچنین بر لزوم رفع خلاهای موجود در سازمان نظام مهندسی گفت: این سازمان که بزرگترین نهاد صنفی و حرفه ای کشور است باید با شفافیت سازی بیشتر و تقویت سرمایه های اجتماعی گام به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.  

وی ادامه داد: این مهم می تواند با ارائه خدمات شایسته در حوزه فنی مهندسی، بازنگری در انضباط تشکیلاتی و ایجاد ارتباط عمیق با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تحقق یابد.  

در گام نخست سازمان نظام مهندسی بعنوان یک چشم انداز باید تولید کننده محسوب مهندسی و مقررات ملی باشد که به اتحاد مصمم نیاز دارد.

مهندس فرج الله رجبی با تاکید بر لزوم تقویت سازمان نظام مهندسی کشور در زمینه ایجاد ارتباط بین حوزه های اجرا و مهندسی گفت: می‌توان با کدسازی ایده ها توان جامعه مهندسی کشور را به اتفاقات شیرین خارجی بدل کنیم.