irceo.net

دویست و هفدهمین جلسه شورای مرکزی برگزارشد

 دویست و هفدهمین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 96/5/10برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزیجلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان امروز سه شنبه 96/5/10درمحل سازمان برگزارگردید و مقرر شد که طی نامه ای به امضاء اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی از ریاست محترم جمهوری اسلامی  در خواست شود که بحث تصویب آیین نامه کنترل ساختمان تا تعیین تکلیف طرح اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی متوقف گردد

گالری تصاویر - دويست و هفدهمين جلسه شوراي مركزي96/5/10