irceo.net

جلسه کمیسیون بانک، بیمه ، بازرسی فنی و مالیات برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه کمیسیون بانک، بیمه ، بازرسی فنی و مالیات در روز سه شنبه مورخ 96/5/17 در ساختمان شورای مرکزی برگزر شد.
در این جلسه با توجه به کاستی های موجود در تفاهم نامه شورای مرکزی با سازمان تامین اجتماعی ، مقرر شد تا تیمی متشکل از اعضای کمیسیون، بررسی های اجمالی بر روی تفاهم نامه انجام دهند و همچنین با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن، اصلاحات لازم صورت پذیرد .
در ادامه جلسه شرح وظایف کمیسیون در مباحث مربوطه مصوب گردید و مقرر شد کارگروه های مرتبط با آن تشکیل گردد.