irceo.net

جلسه مشترک ریاست سازمان نظام مهندسی استان کرمان با مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی استان کرمان، صبح روز یکشنبه دوازدهم شهریور ماه جلسه ای با حضور ریاست و مدیر مالی سازمان با مدیر کل مالیاتی استان جناب آقای سلمانی و معاونین ایشان برگزار و پس از بررسی موضوع ماده 169 مقررقانون مالیاتی که برای مهندسان عضو سازمان پیامکی مبنی بر جرائم متعلقه به دلیل عدم تکمیل اظهارنامه فصلی از سوی اداره مالیاتی ارسال گردیده بررسی و ریاست سازمان ضمن ابراز نگرانی از این موضوع خواهان بررسی و رفع مشکل پیش آمده توسط اداره مالیاتی استان گردید. در ادامه جناب آقای سلمانی با اشاره به هدف اداره مالیاتی استان بر اصل اعتماد سازی اعلام نمود موضوع در جلسه اخیر که در تهران داشته اند مورد رسیدگی قرار گرفته و موافقت بخشودگی صد درصدی این جرائم برای جامعه مهندسی استان را اخذ نموده اند در همین راستا مقررگردید تمهیدات لازم برای سالهای 91 الی 93، اعضاء حقیقی (مهندسان) که مشمول تکمیل این اظهار نامه ها میشدند به صورت مشترک توسط واحد انفورماتیک اداره مالیاتی استان و سازمان نظام مهندسی انجام و متعاقبا برای تمامی سالهای ذکر شده این بخشودگی صادر گردد