irceo.net

بیانیه مشترک روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در خصوص طرح مطالب خلاف واقع از سوی نماینده خمین

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، بیانیه مشترک روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در رابطه با مطالب خلاف واقع نماینده خمین یکم آذرماه 1396 منتشرشد.

 بیانیه مشترک روسای سازمان  نظام مهندسی  ساختمان استان ها در خصوص طرح مطالب خلاف واقع از سوی نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی علیه جامعه مهندسی ساختمان

بسمه تعالی

🔹مقام معظم رهبری در دیدار جامعه مهندسی کشور: درباره نظام مهندسی و قانونی که گذاشته شده اینها خوب است، منتها اینها را به مرحله  عمل و تحقق برسانید؛ نگذارید اینها مورد غفلت قرار بگیرد

🔹صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، یکم  آذرماه سال 96 شاهد بیان مطالب نادرستی در نطق میان دستور آقای محمدابراهیم رضایی، نماینده محترم مردم خمین در مجلس شورای اسلامی علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان و جامعه مهندسان کشور بوده است که طرح این مسائل ناصحیح و خلاف واقع از تریبون مجلس شورای اسلامی؛  موجب رنجش بیش از 460 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف کشور به عنوان تخصصی ترین و بزرگترین تشکل حرفه ای مردم نهاد گردیده است.
🔹این روزها با وقوع زمین لرزه 7 و 3 دهم ریشتری در مناطق غرب کشور که موجب تالم و تاسف همه هم وطنان عزیزمان شده، بار دیگر شاهد هجمه ها علیه مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم و این در حالی است که هنوز گزارش رسمی از علت بروز خسارات در مناطق زلزله زده از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است.
🔹آقای محمدابراهیم رضایی، نماینده محترم مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود با نادیده گرفتن خدمات گسترده بیش از دو دهه مهندسان و سازمان های نظام مهندسی در نقاط مختلف کشور، ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان با تدبیر و تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت در سال 74 را صرفاً برای منافع  عده ای بیان کرده و آن را سازمانی فاسد برشمرده که برای مردم موجب شر و خسارت است که استفاده از اینگونه ادبیات در حقیقت ماهیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی را زیر سوال می برد.
🔹حال باید از این نماینده محترم پرسید، بیان این اتهامات علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان در کدام محکمه به اثبات رسیده است که این گونه بی پروا در یکی از مهمترین تریبون های نظام مقدس جمهوری اسلامی به زبان آورده می شود.
این نماینده در بخشی دیگری از نطق میان دستور خود  برای اینکه عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را زیر سوال ببرد؛ نمونه ای از خسارات وارده زلزله اخیر در استان کرمانشاه را مثال می زند و می گوید"بیمارستان سرپل ذهاب نمونه عملکرد سازمان نظام مهندسی است" و این در حالی است که ایشان هنور نمی دانند ساخت و ساز بیمارستان ها، مدارس و مراکز دولتی  وارد چرخه سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی شوند و مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه نقشی نداشته اند.
🔹سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور در عمل به وظایف قانونی و به منظور اعاده حیثیت، شکایات جداگانه ای از این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به كميسيون نظارت بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی ارسال خواهند کرد و به ایشان نیز توصیه می نمایند هر چه زودتر از جامعه بزرگ مهندسان کشور و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به واسطه بیان مطالب و اتهامات نادرست خود عذرخواهی نمایند؛ در غیر این صورت با توجه به آنکه اظهارات به عمل آمده از مصادیق نشر اکاذیب است؛ سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حق شکایت در مراجع ذیصلاح را برای خود محفوظ دانسته و از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز پیگیری و اقدام جدی در این خصوص را در راستای دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و سازمان های نظام مهندسی ساختمان درخواست و مطالبه می نمایند.