irceo.net

مقاوم سازی بناهای تاریخی با استفاده از دانش مهندس


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس توکلی در دیدار با دکتر رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان استفاده از دانش مهندسی در مقاوم سازی و مرمت ابنیه تاریخی را ضروری دانسته  و با توجه به زلزله خیز بودن استان، خاطر نشان کردند. یکی از راههای حفظ  آثار تاریخی ارزشمند  استفاده از نیروهای مجرب  و همکاری این اداره کل با سازمان خواهد بود.

طی این دیدار رمضانی ضمن تشکر از حضور ریاست سازمان، جهت همکاری سازمان در تکمیل کتابخانه اداره کل میرات فرهنگی مراتب تشکر خود را اعلام نمودند.

همچنین رمضانی در ادامه، به  آمادگی کامل این اداره در بخش های مختلف از جمله:مجله تخصصی  رازینه،برگزاری مراسم  روز معمار و کلیه فعالیت های مشترک با سازمان را  اشاره نمودند و بیان داشت در آینده نزدیک موزه معماری استان تأسیس که  جهت این امر مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان نقش بسزایی خواهد داشت.

منبع:روابط عمومی سازمان نظام مهندی خراسان جنوبی