irceo.net

اولین جلسه شورای سیاستگذاری نشان تعالی H.S.Eبرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی اولین جلسه شورای سیاستگذاری نشان تعالی H.S.E روز سه شنبه 12دی ماه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.

دراین جلسه مهندس حامد مانی فرمدیرکل دفتر مقررات ملی‌و‌کنترل ساختمان اظهار داشت: موضوع سلامت، ایمنی و محیط زیست (
HSE) از ابتدا به عنوان فعالیت ترویجی و تشویقی در دستور کار بوده است و با توجه به اینکه دانشگاه تهران در بحث HSE فعالیت های قابل توجهی را انجام داد و مطالعات مناسبی در زمینه ارزیابی HSE دارد می توانددر ارزیابی کارگاه ها و مجتمع های ساختمانی توسط ارزیابان دارای صلاحیت نقش مهمی راایفا کند.

وی با یادآوری این موضوع که فرهنگ‌ سازی در موضوع مهم HSE در استان‌ها ی مختلفی صورت گرفته است درعین حال تاکید کرد: آموزش کارشناسان در حوزه HSE انجام شده و در این‌ مورد آزمون‌های مجازی و آنلاین برای حدود یک هزار نفر انجام شده است.

در ادامه معاون مسکن وساختمان با تاکید براینکه با عنايت به ماموريت‌هاي سند چشم‌انداز توسعه به عنوان برنامه فرادست و پيرو مصوبات مقام عالي وزارت راه و شهرسازي در تکريم و حفاظت از منابع انساني، صيانت از منابع زيست محيطي و بنا بر ابلاغيه ، دبيرخانه دائمي ايمني، بهداشت و محيط زيست در صنعت ساختمان در استان مازندران است که ضروری سازمان نظام مهندسی مازندران و اداره کل راه و شهرسازی آن نیز در جلسات شورای سیاست گذاری شرکت نمایند

دکتر مظاهریان افزود:این جشنواره حتی اگر باعث شودیک نفر از قربانیان حوادث ناشی ازکارساختمانی کم شود،ارزشمند است درعین حال تاکیدکرد: برگزاری این جشنواره درروزمهندس می تواند تاثیرگذاری آن را مضاعف کند وبه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره پیشنهاد میشود چنانچه صلاح می دانند درروز مهندس نسبت به برگزاری جشنواره اقدام کنند.

دکتر مظاهریان درادامه اظهارات خود با تاکید براینکه دست اندرکاران این جشنواره می بایست در ارائه نشان تعالی به شرکتها تمامی جوانب را درنظربگیرند تا این نشان جنبه صوری نداشته باشد خاطرنشان ساخت: متاسفانه درحال حاضر جامعه نسبت به ارائه نشان هایی ازاین دست بدبین شده است وآنها را صوری و نمادین تلقی می کند وبنابراین لازم است که عوامل اجرایی این جشنواره اهتمام جدی داشته باشند تا ارائه این نشان هاجنبه صوری نداشته باشد.


دکتر نعیمی دبر جشنواره مطلق با تاکید براینکه یکی ازعوامل ناکامی در صنایع را می توان ضعف دیدگاه و ایستا فرض کردن توسط مدیران دانست تاکید کرد: دیدگاه سنتی ، HSE را مبتنی برطراحی قوی وعملکرد قابل اطمنیان تجهیزات می داند و راه چاره معضل خطای انسانی را حذف انسان ازکنترل می داند.درحالی که ناتوانی سیستم های اتوماتیک درمقابله با شرایط اضطراریپیش بینی نشده است.

وی درادامه اظهارات خود به مدل نشان تعالی HSE و معیارهای آن اشاره کردوگفت: نشان تعالی HSE درچهار حوزه مدیریت،بهداشت،ایمنی ومحیط زیست به فعالیت می پردازد که معیارهای پیش بینی شده درحوزه مدیریت به عنوان توانمند ساز ومعیارهای درنظرگرفته شده درهریک ازحوزه های مهندسی بهداشت،ایمنی و محیط زیست به عنوان نتایج عملکرد سازمان طقبه بندی شده است.

دبیر اجرایی جشنواره نشان تعالی HSE با تاکیدبراینکه نشان تعالی HSE یکنماد ملی است و برای اعتلای شان به چهار عامل بسیار مهم توجه خاصی شده است تاکیدکرد: سلامت نظام ارزیابی به عنوان عامل اصلی جلب احترام و اعتماد جامعه ذی نفعدرطول زمان اجرای ارزیابی ،ازطریق انتخاب ارزیابان مجرب وبی طرف و اجرای فرآیندارزیابی به طور اطمینان بخش و بدون اعمال سلایق و دیدگاه های شخصی همچنین دقت درکیفیت ارائه خدمات و ارزش آفرینی فرآیند ارزیابی به عنوان مقیاسی معتبر برای ارزش گذاری اقدامات و فعالیتهای سازمان متقاضی وبکارگیری مراجع دانشگاهی،سازمانها ومراجع مربوطه دولتی و متخصص صنعتی درشورای سیاست گذاری وکمیته های فنی و درنهایت انجام مطالعات گسترده درخصوص بهترین تجارب موجودداخلی و خارجی در متدلوژی مدل ازجمله این موارد است.


مهندس طاهری اصل عضو هیات رییسه شورای مرکزی درادامه  با تاکید بر اینکه اجرایی شدن مباحث 3 ، 15 ،22 و19 مقررات ملی وبازرسی آبفا وبازرسی مصالح ایمنی وسایر فعالیت ها، هم فرصت شغلی بالایی را ایجاد خواهد کرد وهم درحفظ وجلوگیری از هدررفت سرمایه ملی کمک شایانی خواهد کرد، افزود: چالش سوم در این بخش عدم فعالیت مجریان تاسیسات است.

مهندس طاهری اصل در این راستا توضیح داد: تاسیسات یک ساختمان به دلیل پویائی وتنوع بالای مصالح، نیازمند تربیت نیروی متخصص وکارشناس دربخش اجرا است.

همچنین به تفاهم نامه های سازمان نظام مهندسی مازندران به شرح زیر اشاره کردوگفت:

تفاهم‌نامه اول بین نماینده محیط زیست و مسئولان استانی مازندران درراستای توجه به محیط زیست در ساخت وساز به امضا رسیده است.

تفاهم‌نامه دوم نیز با حضور نماینده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و مسئولان نظام مهندسی و راه وشهرسازی استان مازندران با موضوع ایمنی و رفاهكارگران، پیمانكاران و مهندسان امضا شد.

امضا تفاهم‌نامه سوم نیز كه با دانشگاه علوم پزشكی انجام شد در راستای ارتقای بهداشت و سلامتی با برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت به امضای طرفین تفاهم‌نامه رسید.

پدافند غیرعامل نیز از دیگر موضوعاتی بود كه با حضور نماینده  پدافند غیرعامل و اداره كل راه وشهرسازی استان و سازمان نظام مهندسی استان باامضای تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفت.