مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

انتشارات

سال یازدهم، 94، تیر92، 112 صفحه


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ،توزیع شماره 94 ماهنامه فنی مهندسی شمس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان ها به پایان رسید .

در شماره 94 ماهنامه شمس شورای مرکزی گزارش کامل شانزدهمین اجلاس هیات عمومی و انتخابات دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در کنار مطالب ، مقالات ، یادداشت ها ، و .... منتشر شده است .
همچنین در این شماره گزارش ویژه وضعیت مسکن در سه ماه نخست سال 92 منتشر شده است .
گفتنی است شماره 94 ماهنامه شمس سه شنبه چهاردهم مردادماه سال جاری در شمارگان 7500 نسخه در سراسر کشور منتشر می شود .