مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

اعضای شورای مرکزی


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مراسم تودیع و تقدیر از اعضای دوره پنجم ، معارفه و اعطای احکام اعضای دوره ششم شورای مرکزی با حضور وزیر راه وشهر سازی در تاریخ 95/9/13 در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد .

در این جلسه اعضای شورای مرکزی در 3 گروه عمران در رشته های عمران ، نقشه برداری و ترافیک / گروه تاسیسات در رشته های تاسیسات برق و تاسیسات مکانیک / گروه معماری و شهرسازی در رشته های معماری و شهرسازی به مدت 3 سال شامل 25 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند .

همچنین در این جلسه مهندس فرج الله رجبی، مهندس شهرام کوسه غراوی و مهندس عباس وثیق نیا به عنوان سه نامزد حایز بیشترین رای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند .

اعضای شوراي مركزي