اعضای شورای مرکزی


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مراسم تودیع و تقدیر از اعضای دوره پنجم ، معارفه و اعطای احکام اعضای دوره ششم شورای مرکزی با حضور وزیر راه وشهر سازی در تاریخ 95/9/13 در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد .

در این جلسه اعضای شورای مرکزی در 3 گروه عمران در رشته های عمران ، نقشه برداری و ترافیک / گروه تاسیسات در رشته های تاسیسات برق و تاسیسات مکانیک / گروه معماری و شهرسازی در رشته های معماری و شهرسازی به مدت 3 سال شامل 25 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند .

همچنین در این جلسه مهندس فرج الله رجبی، مهندس شهرام کوسه غراوی و مهندس عباس وثیق نیا به عنوان سه نامزد حایز بیشترین رای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند .

اعضای شوراي مركزي