مناسبت ها

 

نشریه شمس

سال پانزدهم، شماره 114، تیر 97، 150 صفحه
 

نرم افزار

دریافت نسخه اندروید
 

جستجو


 

کانال روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان


اخبار کوتاه ساختمان
...سایر

اعضای شورای مرکزی


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مراسم تودیع و تقدیر از اعضای دوره پنجم ، معارفه و اعطای احکام اعضای دوره ششم شورای مرکزی با حضور وزیر راه وشهر سازی در تاریخ 95/9/13 در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد .

در این جلسه اعضای شورای مرکزی در 3 گروه عمران در رشته های عمران ، نقشه برداری و ترافیک / گروه تاسیسات در رشته های تاسیسات برق و تاسیسات مکانیک / گروه معماری و شهرسازی در رشته های معماری و شهرسازی به مدت 3 سال شامل 25 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند .

همچنین در این جلسه مهندس فرج الله رجبی، مهندس شهرام کوسه غراوی و مهندس عباس وثیق نیا به عنوان سه نامزد حایز بیشترین رای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزیر راه و شهرسازی معرفی شدند .

اعضای شوراي مركزي