تماس با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان


نشانی :   تهران، خیابان حضرت ولیعصر(عج)، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی،
خیابان تک شمالی، پلاک یک
تلفن :   88887111-14 و 42605000
نمابر :   88664156,57
صندوق پستی :   1994776517-199443113
پست الکترونیک :   info@irceo.net
داخلی دبیرخانه :   107- 106- 105 
پست الکترونیکی دبیرخانه :   dabirkhanehshoramarkazi@gmail.com